Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 17 - 1974 / Volume 17 - 1974
Cimerman, F., Pavlovec, R., Pavšič, J., Todesco, L.
Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih
1974. Geologija 17, 7-130

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije II
1974. Geologija 17, 131-179

Krivic, K.
Nerineide Trnovskega gozda in Banjške planote
1974. Geologija 17, 180-227

Filipović, I.
Paleozoik severozapadne Srbije
1974. Geologija 17, 229-252

Pavlovec, R., Ramovš, A.
Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani
1974. Geologija 17, 253-260

Premru, U.
Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub
1974. Geologija 17, 261-297

Štrucl, I.
Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople
1974. Geologija 17, 299-397

Hamrla, M.
Predhodne preiskave žveplovih izotopov in nastanek "masivnih sulfidov" v okolici Asmare
1974. Geologija 17, 399-413

Škerlj, J.
Ležište gipsa Slane Stine kod Sinja
1974. Geologija 17, 415-424

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem
1974. Geologija 17, 477-491

Buser, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin
1974. Geologija 17, 493-496

Premru, U.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana
1974. Geologija 17, 497-499

Mioč, P.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne
1974. Geologija 17, 500-502

Dozet, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice
1974. Geologija 17, 503-504

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1974. Geologija 17, 505-507

Drobne, F.
Regionalne hidrogeološke raziskave porečja zgornje Drave in Mure
1974. Geologija 17, 508-510

Drovenik, F.
Metalogenetska karta SR Slovenije
1974. Geologija 17, 511-512

Šinko, B.
Prospekcija metalogenetskih območij Slovenije
1974. Geologija 17, 513-515

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Čebulj, A.
Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici
1974. Geologija 17, 520-521

Lukacs, E.
Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh
1974. Geologija 17, 522-523

Benedik, P.
Predkoncentracija uranove rude z radiometrično separacijo
1974. Geologija 17, 524-525

Škerlj, J.
Geološka prospekcija Pohorja z obrobjem
1974. Geologija 17, 526-527

Lapajne, V.
Raziskave livarskih peskov v okolici Moravč
1974. Geologija 17, 528-530

Štern, J., Lapajne, V.
Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem
1974. Geologija 17, 531-533

Štern, J.
Permokarbonski glinasti skrilavci v SR Sloveniji
1974. Geologija 17, 534-536

Škerlj, J.
Geološka prospekcija ozemlja občine Lenart
1974. Geologija 17, 537-538

Vesel, J.
Geološke raziskave okrasnega kamna na ozemlju Slovenije v letu 1973
1974. Geologija 17, 539-541

Klein, V.
Prethodna analiza morfostrukturnih odnosa na području Julijskih i Savinjskih Alpa
1974. Geologija 17, 547-549

Pleničar, M.
Gosavski skladi Slovenije
1974. Geologija 17, 550-551

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553

Ravnik, D.
Na južnoameriški “Strehi sveta”
1974. Geologija 17, 554-555