Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 14 - 1971 / Volume 14 - 1971
Žlebnik, L.
Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja
1971. Geologija 14, 5-51

Pavlovec, R.
O sistematskem položaju vrste Keramosphaerina tergestina Stache
1971. Geologija 14, 53-61

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Zoophycos (Annelida, Polychaeta) v podsabotinskih plasteh zahodne Slovenije
1971. Geologija 14, 63-66

Mlakar, I., Drovenik, M.
Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča
1971. Geologija 14, 67-126

Hamrla, M.
Statistična ocena raziskav zlatonosnih naplavin ob območju Adole (Južna Etiopija)
1971. Geologija 14, 127-153

Lapajne, J.
Orientacijsko vrednotenje "stopničastih" refrakcijskih diagramov
1971. Geologija 14, 155-159

Omaljev, V.
Prospekcija radioaktivnih kamenin v Sloveniji
1971. Geologija 14, 161-186

Hinterlechner Ravnik, A.
Pohorske metamorfne kamenine
1971. Geologija 14, 187-226

Faninger, E.
Plagioklazi v triadnih predorninah na Slovenskem
1971. Geologija 14, 227-233

Pavlovec, R.
O delu inštituta za paleontologijo SAZU 1950-1970
1971. Geologija 14, 235-245