Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 12 - 1969 / Volume 12 - 1969
Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Turnšek, D., Bărbulescu, A.
Zgornje jurski hidrozoji v Romuniji
1969. Geologija 12, 73-84

Kiauta, B.
Croatocordulia platyptera (Charpentier, 1843) gen. nov. iz spodnjega miocena Radoboja na Hrvatskem (Odonata, Anisoptera, Corduliidae, Corduliinae )
1969. Geologija 12, 85-90

Grad, K.
Psevdozilijski skladi med Celjem in Vranskim
1969. Geologija 12, 91-105

Omaljev, V.
Eksploatacijsko raziskovanje v uranovem rudišču Žirovski vrh
1969. Geologija 12, 107-152

Lapajne, J.
Geoelektrične raziskave boksitnih nahajališč
1969. Geologija 12, 153-159

Iskra, M.
Geološka starost rudonosnih plasti v Puharju
1969. Geologija 12, 161-164

Breznik, M.
Podtalnica Ljubljanskega polja in možnosti njenega povečanega izkoriščanja
1969. Geologija 12, 165-184

Kuščer, D.
Pronicanje vode pod jezovi na zelo debelih, homogeno prepustnih kameninah
1969. Geologija 12, 185-200

Gregorič, V.
Nastanek tal na triadnih dolomitih
1969. Geologija 12, 201-230

Barić, L.
Winchellov sistem poluvaljka za optičko određivanje minerala
1969. Geologija 12, 231-236

Duhovnik, J.
Pater Janez (Franc) Žurga
1969. Geologija 12, 237-241