Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 10 - 1967 / Volume 10 - 1967
Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Mlakar, I.
Primerjava spodnje in zgornje zgradbe Idrijskega rudišča
1967. Geologija 10, 87-126

Breznik, M.
Račun dotoka iz podtalnice v globoko gradbeno jamo strojnice hidroelektrarne Srednja Drava I
1967. Geologija 10, 127-145

Pleničar, M., Buser, S.
Kredna makrofavna Trnovskega gozda
1967. Geologija 10, 147-160

Šribar, L.
O sedimentih na meji kreda-terciar v južni Sloveniji
1967. Geologija 10, 161-166

Pavlovec, R.
Mehkužci iz jezerske krede na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 167-187

Kolosváry, G.
Lutecijske korale iz Črnega kala v Jugoslaviji
1967. Geologija 10, 189-204

Kolosváry, G.
Korale in balanide iz paleogenskih plasti
1967. Geologija 10, 205-218

Hinterlechner Ravnik, A., Pleničar, M.
Smrekovški andezit in njegov tuf
1967. Geologija 10, 219-237

Grimšičar, A.
Zeoliti v oligocenskih tufih med Mozirjem in Celjem
1967. Geologija 10, 239-245

Gregorič, V.
Minerali glin v nekaterih talnih enotah Slovenskega Primorja
1967. Geologija 10, 247-269

Šribar, V.
Nekatere geomorfološke spremembe pri Izoli, dokumentirane z arheološkimi najdbami
1967. Geologija 10, 271-277

Grimšičar, A., Ocepek, V.
Vrtini BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 279-303

Drobne, K.
Izkopavanje mastodonta v Škalah pri Velenju
1967. Geologija 10, 305-312

Antonijević, A.
Klivaža - prevladujoč strukturni element v grödenskem peščenjaku Žirovskega vrha
1967. Geologija 10, 313-321

Drakulić, N.
Trase in izostrate na geološki karti
1967. Geologija 10, 323-349