Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 64/1 - 2021 / Volume 64/1 - 2021
Zajc, M., Poljak, M., Gosar, A.
GPR survey to reveal a possible tectonic tilt of the Brežice Sava River Terrace in the Krško Basin
2021. Geologija 64/1, 5-19

Diercks, M., Grützner, C., Vrabec, M., Ustaszewski, K.
Model nastanka suhe doline Pradol (zahodna Slovenija, severovzhodna Italija)
2021. Geologija 64/1, 21-33

Placer, L., Mihevc, A., Rižnar, I.
Tektonika in gravitacijski pojavi (Nanos, Slovenija)
2021. Geologija 64/1, 35-63

Milošević, A., Alekseev, A. S., Zaytseva, E., Novak, M., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Poznokarbonska biota z območja rudnika železa Ljubija v Bosni in Hercegovini
2021. Geologija 64/1, 65-80

Uhan, J., Andjelov, M.
Ocena količinske ranljivosti podzemne vode na podnebno spremembo v Sloveniji
2021. Geologija 64/1, 81-94

Rokavec, D., Draksler, M., Levstek, D., Miletić, S.
Register primarnih mineralnih surovin Zahodnega Balkana
2021. Geologija 64/1, 95-105

Pavlič, U., Souvent, P.
Analiza nihanja gladine podzemne vode na območju plitvih aluvialnih vodonosnikov Pomurja v SV Sloveniji
2021. Geologija 64/1, 107-129

Brenčič, M.
Baltazar HACQUET, 2020: Oryctographia Carniolica ali Fizikalno zemljepisje vojvodine Kranjske, Istre in deloma sosednjih dežel. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Založba Maks Viktor, Ljubljana, 162 str. + lii.
2021. Geologija 64/1, 130-131

Vižintin, G.
Simon MOZETIČ, Tomislav, MATOZ, Andrej LAPANJE & Nina RMAN, 2020: Geofiozikalne meritve v vrtinah, Karotažne meritve. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 21. str.
2021. Geologija 64/1, 132

Gale, L.
Bogdan JURKOVŠEK & Tea KOLAR-JURKOVŠEK, 2021: Fosili Slovenije: pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 264 str. (Fossils of Slovenia: looking into the past to reflect in the future. Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, 259 p.)
2021. Geologija 64/1, 133

Teran, K.
Valentin LAPAJNE, 2021: Geologija med strahom in pogumom: Afriški in južnoameriški dnevniki. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana: 366 str.
2021. Geologija 64/1, 134