Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 63/2 - 2020 / Volume 63/2 - 2020
Gaberšek, M., Grčman, H., Gosar, M.
Mineralna sestava, pedološke lastnosti in frakcionacija izbranih kemičnih elementov v tleh v Mariboru
2020. Geologija 63/2, 177-191

Čenčur Curk, B.
Sledilni poskus na odlagališču komunalnih odpadkov Dragonja
2020. Geologija 63/2, 193-201

Petrič, M., Ravbar, N., Gostinčar, P., Krsnik, P., Gacin, M.
Vzpostavitev prosto dostopne GIS zbirke rezultatov sledenj toka podzemne vode in možnosti njene uporabe
2020. Geologija 63/2, 203-220

Gosar, M., Šajn, R., Miler, M., Burger, A., Bavec, Š.
Pregled obstoječih informacij o pomembnejših zaprtih (ali v fazi zapiranja) in opuščenih odlagališčih rudarskih odpadkov in z njimi povezanih rudnikov v Sloveniji
2020. Geologija 63/2, 221-250

Nagode, K., Kanduč, T., Lojen, S., Bračič Železnik, B., Jamnik, B., Vreča, P.
Pregled preteklih izotopskih hidroloških raziskav na območju Ljubljane, Slovenija
2020. Geologija 63/2, 251-270

Turk, J., Urbanc, J., Mladenovič, A., Pavlin, A., Oprčkal, P., Fifer Bizjak, K., Likar, B., Brodnik, M., Mali, N.
Izgradnja lizimetrov za preučevanje izpiranja potencialno nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov
2020. Geologija 63/2, 271-280

Serianz, L., Rman, N., Brenčič, M.
Črpalni preizkusi v korakih v eksploatacijskih vodnjakih za rabo termalne in mineralne vode – študija primera Slovenije
2020. Geologija 63/2, 281-294

Jamšek Rupnik, P., Žebre, M., Monegato, G.
Poznokvartarni razvoj sedimentacijskega okolja v Modrejcah pri Mostu na Soči (Posočje, Julijske Alpe)
2020. Geologija 63/2, 295-309

Križnar, M., Bricman, A., Ocepek, I.
Spodnjekredni heteromorfni amoniti (Ancyloceratina) z Leš pri Prevaljah (Severne Karavanke, SV Slovenija)
2020. Geologija 63/2, 311-321

Master, S.
Popotna kariera Vsevoloda in Evgenije Gorski, študentov geologije in rudarstva v Sloveniji na začetku 20. stoletja
2020. Geologija 63/2, 323-332

Zupančič, N.
Mihael Brenčič, 2019: Ljubljanska geološka šola: zgodovina poučevanja geologije na Univerzi v Ljubljani
2020. Geologija 63/2, 333-334

Zarnik, B.
Diorama karbonskega gozda v rudniku Sitarjevec
2020. Geologija 63/2, 335

Bračič Železnik, B.
Poročilo o aktivnostih Slovenskega geološkega društva v letu 2019
2020. Geologija 63/2, 336

Zupančič, N., Dobnikar, M.
V spomin Dragici Strmole
2020. Geologija 63/2, 341

Brenčič, M.
V spomin Vladimirju Ferjančiču
2020. Geologija 63/2, 342