Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 62/1 - 2019 / Volume 62/1 - 2019
Bavec, M.
Uvodnik
2019. Geologija 62/1, 5

Gosar, M., Šajn, R., Bavec, Š., Gaberšek, M., Pezdir, V., Miler, M.
Geokemično ozadje in zgornja meja naravne variabilnosti 47 kemičnih elementov v zgornji plasti tal Slovenije
2019. Geologija 62/1, 7-59

Gosar, A.
Pregled geoloških in seizmotektonskih raziskav povezanih s potresoma 1998 Mw 5,6 in 2004 Mw 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 61-73

Gosar, A.
Pregled seizmoloških raziskav povezanih s potresoma 1998 M w 5,6 in 2004 M w 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 75-88

Reháková, D., Rožič, B.
Kalpionelidna biostratigrafia in sedimentacija Biancone apnenca Rudniške antiklinale (Posavske gube, vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/1, 89-101

Rajver, D., Pestotnik, S., Prestor, J.
Primeri ocene temperatur na površini trdnih tal pri projektiranju zajetij plitve geotermalne energije
2019. Geologija 62/1, 103-122

Novak, M., Mrak, I.
Pogledi na posledice ekstremnega vremenskega dogodka v Naravnem spomeniku Dovžanova soteska
2019. Geologija 62/1, 123-135

Gale, L.
Tea KOLAR-JURKOVŠEK & Bogdan JURKOVŠEK, 2019: Konodonti Slovenije. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana, 259 str. (Conodonts of Slovenia. Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, 259 p.)
2019. Geologija 62/1, 136-137

Bračič Železnik, B., Novak, M.
Poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2018
2019. Geologija 62/1, 138-140

Rajver, D., Rman, N.
6. evropski geotermalni kongres v Haagu (Nizozemska) 11. – 14. junij 2019
2019. Geologija 62/1, 141-145