Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 61/2 - 2018 / Volume 61/2 - 2018
Bavec, M.
Manj sivine (uvodnik)
2018. Geologija 61/2, 131-132

Čar, J.
Strukturno-geološko kartiranje zakraselih apnencev
2018. Geologija 61/2, 133-162

Kerčmar, J.
Nahajališča zemeljskega plina na naftno-plinskem polju Petišovci
2018. Geologija 61/2, 163-176

Peternel, T., Jež, J., Milanič, B., Markelj, A., Jemec Auflič, M.
Inženirskogeološke značilnosti plazov v zaledju naselja Koroška Bela (SZ Slovenija)
2018. Geologija 61/2, 177-189

Janža, M., Serianz, L., Šram, D., Klasinc, M.
Hidrogeološke raziskave plazov Urbas in Čikla nad naseljem Koroška Bela (SZ Slovenija)
2018. Geologija 61/2, 191-203

Brenčič, M.
Primerjava znižanja gladine podzemne vode v hidravlično popolnem vodnjaku v polzaprtem vodonosniku med končnim in neskončnim radijem vpliva pri stacionarnem črpanju
2018. Geologija 61/2, 205-214

Uhan, J., Andjelov, M.
Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninskim območjem tal v lokalnem in regionalnem merilu
2018. Geologija 61/2, 215-228

Brenčič, M.
Korespondenca med Vasilijem Vasilijevičem Nikitinom in Vladimirjem Ivanovičem Vernadskim
2018. Geologija 61/2, 229-238

Brajković, R., Bedjanič, M., Malenšek Andolšek, N., Rman, N., Novak, M., Šušmelj, K., Žvab Rožič, P.
Sistematičen pregled geoloških učnih ciljev in učbeniških vsebin v osnovnih šolah in v splošnih gimnazijah
2018. Geologija 61/2, 239-252

Peulič, K., Novak, M., Vrabec, M.
Izvor in značilnosti kamna v tlakovcih na osrednjem dvorišču Ljubljanskega gradu
2018. Geologija 61/2, 253-266

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o I. strokovnem simpoziju o rudniku Sitarjevec
2018. Geologija 61/2, 267-267

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Novak, M., Rman, N.
Poročilo o 5. slovenskem geološkem kongresu, Velenje 3. – 5. oktober 2018
2018. Geologija 61/2, 270-273

Rman, N.
Short report on: Post-congress fild trip of the 5th Slovenian Geological Congress, October 6th-8th 2018: Geology, hydrogeology and geothermy of NE Slovenia and N Croatia
2018. Geologija 61/2, 274-275

Žvab Rožič, P.
Posvetovanje »Vloga in pomen geologije v formalnem izobraževanju«, Ljubljana 5. 12. 2019, Oddelek za geologijo NTF
2018. Geologija 61/2, 276