Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 61/1 - 2018 / Volume 61/1 - 2018
Teršič, T., Miler, M., Gaberšek, M., Gosar, M.
Vsebnosti arzena in nekaterih drugih prvin v potočnih sedimentih in vodah porečja Medije, osrednja Slovenija
2018. Geologija 61/1, 5-24

Fifer Bizjak, K., Geršak, A.
Geometrijske lastnosti površine razpok in strižna trdnost po razpoki za manjše vzorce kamnin
2018. Geologija 61/1, 25-32

Maček, M., Smolar, J., Petkovšek, A.
Klasifiacija zemljin za inženirske namene v Sloveniji – kako naprej?
2018. Geologija 61/1, 33-48

Rožič, B., Gale, L., Brajković, R., Popit, T., Žvab Rožič, P.
Spodnjejurske plasti na območju morebitnega rimskega kamnoloma Staje pri Igu
2018. Geologija 61/1, 49-71

Vrabec, M., Rogan Šmuc, N., Vrabec, M.
Deformacijski dvojčki v kalcitu pohorskega marmorja
2018. Geologija 61/1, 73-84

Sotelšek, T., Gračanin, N., Rifl, M., Gale, L.
Fosilni mnogoščetinci spodnjekarnijskega apnenca pri Lesnem Brdu
2018. Geologija 61/1, 85-99

Modrej, D., Fajmut Štrucl, S., Hartmann, G.
Rezultati raziskave o geointerpretaciji v okviru projekta Danube GeoTour
2018. Geologija 61/1, 101-110

Gašparič, R., Hyžný, M.
Rak deseteronožec Jaxea kuemeli Bachmayer, 1954 (Malacostraca, Gebiidea, Laomediidae) iz srednjemiocenskih plasti Tunjiškega gričevja
2018. Geologija 61/1, 111-119

Novak, M.
Letno poročilo Slovenskega geološkega društva za leto 2017 in načrti za leto 2018
2018. Geologija 61/1, 120-123