Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 60/2 - 2017 / Volume 60/2 - 2017
Markič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v premogih iz neogenskih plasti Panonskega bazena na območju Slovenije
2017. Geologija 60/2, 173-180

Bavec, Š.
Geokemično ozadje kemičnih prvin v zgornjem in spodnjem sloju tal na območju Idrije
2017. Geologija 60/2, 181-198

Vrabec, M., Jordanova, G.
Analiza sistematične razpokanosti eocenskih flšnih kamnin Slovenske obale
2017. Geologija 60/2, 199-210

Petrič, M.
Študij dinamike toka vode v kraškem vodonosniku z metodami sledenj z naravnimi in umetnimi sledili: primer kraških izvirov Malenščica in Unica
2017. Geologija 60/2, 211-221

Jarc, S., Jerina, S., Miler, M., Zupančič, N.
Mineraloške in geokemične značilnosti muljevcev iz nahajališča roženca Jersovec
2017. Geologija 60/2, 223-234

Komac, M., Pavlič, M.
Nadgradnja ploskovnega erozijskega modela z območji erozije v strugah – primer občine Bohinj
2017. Geologija 60/2, 235-256

Šoster, A., Zavašnik, J., Ravnjak, M., Herlec, U.
Minerali z redkimi zemljami v sedimentih reke Drave (Slovenija) ter njihov potencialni izvor
2017. Geologija 60/2, 257-266

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil za študij drenažnega sistema nezasičene cone vodonosnika Ljubljanskega polja
2017. Geologija 60/2, 271-281

GERČAR, D., Koceli, A., ZALOŽNIK, A., Rožič, B.
Zgornjekarnijski klastiti z območja Lesnega Brda (Dinaridi, osrednja Slovenija)
2017. Geologija 60/2, 279-295

Popit, T.
Nastanek reliefnih izravnav v zaledju sedimentnih teles Šumljak na Rebrnicah (Zgornja Vipavska dolina, SW Slovenija)
2017. Geologija 60/2, 297-307

Janža, M., Lapanje, A., Šram, D., Rajver, D., Novak, M.
Raziskave geoloških in geotermalnih razmer za oceno potenciala plitve geotermalne energije na območju Ljubljane, Slovenija
2017. Geologija 60/2, 309-327

Verbovšek, T., Jemec Auflič, M., Mikoš, M.
4. svetovni forum o zemeljskih plazovih v Ljubljani, 30. 5.–2. 6. 2017
2017. Geologija 60/2, 328-329

Jemec Auflič, M., Verbovšek, T., Mikoš, M.
3. regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko balkanski regiji, Ljubljana 11.-13.10. 2017
2017. Geologija 60/2, 330-332

Kolar-Jurkovšek, T.
Poročilo o mednarodnem konodontnem simpoziju ICOS IV in 50-letnica Panderjevega društva
2017. Geologija 60/2, 332-333

Trajanova, M.
V spomin dr. Ani Hinterlechner Ravnik
2017. Geologija 60/2, 334-336

Trajanova, M., Markič, M.
Aleksandri Orehek v slovo
2017. Geologija 60/2, 337-339

Trajanova, M.
Dr. Mihi Mišiču v slovo
2017. Geologija 60/2, 340-342