Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Knjiga 8 - 1965 / Volume 8 - 1965
Šercelj, A.
Paleobotanične raziskave in zgodovina Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 5-27

Sovinc, I.
Nekaj osnovnih geotehničnih značilnosti sedimentov iz vrtine BV-1 med Notranjimi goricami in Podpečjo na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 28-33

Buser, S.
Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja
1965. Geologija 8, 34-57

Tancik, R.
Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja
1965. Geologija 8, 58-79

Ravnik, D.
Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem barju
1965. Geologija 8, 80-91

Pleničar, M.
O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga
1965. Geologija 8, 92-101

Turnšek, D.
Velike Tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske
1965. Geologija 8, 102-111

Rijavec, L.
Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem
1965. Geologija 8, 112-118

Rijavec, L.
Izdanka krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah
1965. Geologija 8, 119-120

Šribar, L.
Meja med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških Brdih
1965. Geologija 8, 121-129

Buser, S.
Starost plasti s Keramosphaerina (Bradya) tergestina (Stache) v Slovenskih Dinaridih
1965. Geologija 8, 130-134

Pavlovec, R.
Regionalni obseg liburnijskih plasti
1965. Geologija 8, 135-138

Osole, F.
Izkopavanje v paleolitski postaji Ovčja jama pri Prestranku v letu 1961
1965. Geologija 8, 139-159

Ramovš, A., Gräf, W.
Rugozne korale iz mlajšega paleozoika Slovenije
1965. Geologija 8, 160-189

Hinterlechner Ravnik, A.
Magmatske kamenine v grödenskih skladih v Sloveniji
1965. Geologija 8, 190-224

Faninger, E.
Kemizem wengenskih magmatskih kamenin na Slovenskem, prikazan s parametri Zavarickega
1965. Geologija 8, 225-248

Faninger, E.
Petrokemične tabele wengenskih magmatskih kamenin
1965. Geologija 8, 249-262

Faninger, E.
Čizlakit v novejši petrografski klasifikaciji
1965. Geologija 8, 263-278

Iskra, M.
Geološka zgradba Savskih jam
1965. Geologija 8, 279-298

Vidic, F.
Geotehnična in hidrološka raziskovanja Barskega polja v Črni gori
1965. Geologija 8, 299-319

Žlebnik, L.
Hidrogeološki problemi v zvezi z epigenetsko dolino Drave v Mariboru
1965. Geologija 8, 320-328

Kuščer, D.
O vrednosti nekaterih strukturnih analiz
1965. Geologija 8, 329-342