Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavšič, J.
Devetdeset let akademika prof. dr. Maria Pleničarja
2014. Geologija 57/2, 257

Mikuž, V., Gašparič, R., Bartol, M., Horvat, A., Pavšič, J.
Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah
2012. Geologija 55/1, 67-76

Pavšič, J.
V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu
2011. Geologija 54/1, 5-12

Miler, M., Pavšič, J.
Triasne in jurske plasti na območju Krima
2008. Geologija 51/1, 87-99

Pavlovec, R., Pavšič, J., Vrabac, S.
Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (NE Bosna)
2005. Geologija 48/1, 5-11

Bartol, M., Pavšič, J.
Badenijski diskoastri v profilu pri Lenartu (severovzhodna Slovenija, Centralna Paratetida)
2005. Geologija 48/2, 211-223

Mikuž, V., Pavšič, J.
Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah
2004. Geologija 47/2, 179-185

Mikuž, V., Pavšič, J.
"Kranjska rakovica" iz srednjemiocenskih-badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad Brišami
2003. Geologija 46/2, 245-250

Pavšič, J.
Jožetu Bediču v spomin
2002. Geologija 45/1, 5-6

Mikuž, V., Pavšič, J.
Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah
2001. Geologija 44/1, 101-106

Dolenec, T., Pavšič, J., Lojen, S.
Paleocensko-eocenska meja v flišu Goriških Brd (zahodna Slovenija): variabilnost izotopske sestave kisika in ogljika
2000. Geologija 43/1, 37-42

Mikuž, V., Pavšič, J.
Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah
2000. Geologija 43/1, 43-53

Pavšič, J.
V spomin Željku Vidicu
1998. Geologija 41, 11-12

Šribar, L., Pavšič, J.
Primerjava biocenoze in tenatocenoze iz morskih opazovalnih postaj med Istrskim polotokom in delto reke Pad
1994. Geologija 36, 119-156

Aladžova - Hrisčeva, K., Pavšič, J.
Nummulites and calcareous nannofossils from Lower Eocene beds in the area of Veliko Târnovo (North Bulgaria)
1990. Geologija 31/32, 209-217

Jelen, B., Mervič, H., Horvat, A., Pavšič, J.
Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja
1990. Geologija 31/32, 329-345

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri
1987. Geologija 28/29, 55-68

Jelen, B., Lapajne, V., Pavšič, J.
Nanoplankton in dinoflagelati iz oligocenskih plasti na Homu pri Radmirju
1980. Geologija 23/2, 177-188

Pavšič, J.
Zgornjekredni in paleocenski apneni nanoplankton v Posočju
1979. Geologija 22/2, 225-276

Pavšič, J.
Nanoplankton v zgornjekrednih in paleocenskih plasteh na Goriškem
1977. Geologija 20, 33-83

Mitrevski, G., Pavšič, J.
Zgornja kreda nad Savo pri Zagorju
1976. Geologija 19, 45-52

Khan, M., Pavlovec, R., Pavšič, J.
Eocene microfossils from Podgrad
1975. Geologija 18, 9-60

Cimerman, F., Pavlovec, R., Pavšič, J., Todesco, L.
Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih
1974. Geologija 17, 7-130

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Zoophycos (Annelida, Polychaeta) v podsabotinskih plasteh zahodne Slovenije
1971. Geologija 14, 63-66