Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji premogišč zreškega okoliša in uvrstitev njegovih premogov po odsevnosti
1988. Geologija 30, 343-390

Hamrla, M.
Optična odsevnost nekaterih slovenskih premogov
1987. Geologija 28/29, 293-317

Hamrla, M.
Masivni sulfidi in magnetitna ležišča v Etiopiji
1978. Geologija 21/2, 255-310

Hamrla, M.
Zlatonosna pokrajina Adola, Etiopija
1977. Geologija 20, 247-282

Hamrla, M.
Predhodne preiskave žveplovih izotopov in nastanek "masivnih sulfidov" v okolici Asmare
1974. Geologija 17, 399-413

Hamrla, M.
Statistična ocena raziskav zlatonosnih naplavin ob območju Adole (Južna Etiopija)
1971. Geologija 14, 127-153

Hamrla, M.
The Iron and Manganese Ore Deposits in Ethiopia
1966. Geologija 9, 439-487

Hamrla, M.
O pogojih nastanka premogišč na krasu
1959. Geologija 5, 180-264

Hamrla, M.
Geologija Rudnice s posebnim ozirom na rudne pojave
1955. Geologija 3, 81-109

Hamrla, M.
Petrografski sestav nekaterih vzorcev raškega premoga z različno koksavostjo
1955. Geologija 3, 181-197

Hamrla, M.
Geološke razmere ob severnem robu laške sinklinale vzhodno od Savinje
1954. Geologija 2, 118-144

Hamrla, M.
Prispevek h geologiji produktivnega senona na področju Grdeličke klisure v Južni Srbiji
1953. Geologija 1, 243-261