Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Koroša, A., Mali, N.
Razširjenost pesticidov v vodonosniku Dravskega polja
2019. Geologija 62/2, 301-319

Mali, N., Koroša, A.
Ocena transporta nitrata v nezasičeni coni prodnega vodonosnika s sledilnim poskusom (Selniška dobrava, Slovenija)
2015. Geologija 58/2, 183-194

Koroša, A., Žižek, S., Mali, N.
Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju
2014. Geologija 57/1, 39-52

Koroša, A., Mali, N.
Pregled novih organskih onesnaževal v podzemni vodi v Sloveniji
2012. Geologija 55/2, 243-262