Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Dozet, S., Šribar, L.
Spodnjekredna plitvomorska sedimentacija, favna in flora na Dinarski karbonatni platformi med Logatcem, Krko in Kolpo (južnovzhodna Slovenija)
1997. Geologija 40, 153-185

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija plitvovodnih jurskih plasti južnovzhodne Slovenije
1997. Geologija 40, 187-221

Šribar, L., Pleničar, M.
Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji
1990. Geologija 33, 171-205

Jurkovšek, B., Šribar, L., Ogorelec, B., Kolar Jurkovšek, T.
Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp
1990. Geologija 31/32, 285-328

Ogorelec, B., Jurkovšek, B., Šribar, L., Jelen, B., Stojanovič, B., Mišič, M.
Karnijske plasti v Tamarju in pri Logu pod Mangartom
1984. Geologija 27, 107-158

Dozet, S., Šribar, L.
Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru
1981. Geologija 24/1, 109-126

Šribar, L.
Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub
1981. Geologija 24/2, 303-317

Šribar, L.
Biostratigrafija mejnih plasti med juro in kredo v južni Sloveniji
1979. Geologija 22/1, 113-116

Šribar, L.
Biostratigrafija spodnjekrednih plasti na Logaški planoti
1979. Geologija 22/2, 277-308

Premru, U., Ogorelec, B., Šribar, L.
O geološki zgradbi Dolenjske
1977. Geologija 20, 167-192

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Mioč, P., Šribar, L.
Jurski skladi v severnih Karavankah
1975. Geologija 18, 87-98

Lapajne, V., Šribar, L.
Zgornjekredni sedimenti na območju Posavskih gub
1973. Geologija 16, 237-244

Šribar, L.
O sedimentih na meji kreda-terciar v južni Sloveniji
1967. Geologija 10, 161-166

Šribar, L.
Jurski sedimenti med Zagradcem in Randolom v dolini Krke
1966. Geologija 9, 379-384

Šribar, L.
Meja med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških Brdih
1965. Geologija 8, 121-129