Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Brezigar, A., Ogorelec, B., Rijavec, L., Mioč, P.
Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice
1988. Geologija 30, 31-65

Rijavec, L.
Tortonska in sarmatska mikrofavna v zahodnem delu Slovenskih goric
1978. Geologija 21/2, 209-238

Rijavec, L.
Biostratigrafija miocena v Slovenskih goricah
1976. Geologija 19, 53-82

Rijavec, L.
Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem
1965. Geologija 8, 112-118

Rijavec, L.
Izdanka krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah
1965. Geologija 8, 119-120