Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Brezigar, A., Ogorelec, B., Rijavec, L., Mioč, P.
Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice
1988. Geologija 30, 31-65

Rijavec, L.
Tortonska in sarmatska mikrofavna v zahodnem delu Slovenskih goric
1978. Geologija 21/2, 209-238

Rijavec, L.
Biostratigrafija miocena v Slovenskih goricah
1976. Geologija 19, 53-82

Rijavec, L.
Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem
1965. Geologija 8, 112-118

Rijavec, L.
Izdanka krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah
1965. Geologija 8, 119-120