Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Buser, S., Ogorelec, B.
Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli
2008. Geologija 51/2, 181-189

Buser, S., Kolar Jurkovšek, T., Jurkovšek, B.
Triasni konodonti Slovenskega bazena
2007. Geologija 50/1, 19-28

Ogorelec, B., Buser, S., Mišič, M.
Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije
2006. Geologija 49/1, 69-84

Buser, S.
V spomin prof. dr. Eriku Flüglu
2004. Geologija 47/2, 131-132

Radoičić, R., Buser, S.
Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah
2004. Geologija 47/2, 151-177

Buser, S.
Geološki pogoji nastanka Potočke zijalke
2002. Geologija 45/2, 331-334

Buser, S., Komac, M.
Geološka karta Slovenije 1: 250.000
2002. Geologija 45/2, 335-340

Pleničar, M., Jurkovšek, B., Buser, S.
Preloženi rudisti v paleocenskem flišu pri Anhovem
2001. Geologija 44/1, 115-136

Dolenec, T., Buser, S., Dolenec, M.
Permsko - triasna meja v Karavankah : variabilnost izotopske sestave v karbonatnih kamninah Košutnikovega potoka in Brsnine
1998. Geologija 41, 17-27

Debeljak, I., Buser, S.
Litiotidne školjke v Sloveniji in njihov način življenja
1997. Geologija 40, 11-64

Buser, S.
V spomin prof. dr. Jožetu Duhovniku
1996. Geologija 39, 5-7

Ogorelec, B., Buser, S.
Razvoj dachsteinskega apnenca na Krnu v Julijskih Alpah
1996. Geologija 39, 133-157

Buser, S.
V spomin prof. Dr. Franzu Kahlerju. Objavljena dela prof. Dr. Franza Kahlerja
1994/95. Geologija 37/38, 7-21

Buser, S., Debeljak, I.
Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji
1994/95. Geologija 37/38, 23-62

Buser, S., Forke, H. C.
Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia)
1994/95. Geologija 37/38, 153-171

Buser, S.
V spomin dr. Milanu Hamrli
1991. Geologija 34, 5-6

Delvalle, D., Buser, S.
Microfacies analysis of limestones from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia)
1990. Geologija 31/32, 351-394

Buser, S., Radoičić, R.
Dazikladacejske alge u srednjopaleocenskim miliolidskim krečnjacima na Krasu u Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 69-91

Ogorelec, B., Šribar, L., Buser, S.
O litologiji in biostratigrafiji volčanskega apnenca
1976. Geologija 19, 125-151

Buser, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin
1975. Geologija 18, 357-359

Buser, S.
Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin
1974. Geologija 17, 493-496

Pleničar, M., Buser, S.
Kredna makrofavna Trnovskega gozda
1967. Geologija 10, 147-160

Buser, S.
Starost plasti z algo Sphaerocodium bornemanni Rothpletz v slovenskih zunanjih Dinaridih
1966. Geologija 9, 385-389

Buser, S., Turnšek, D.
Razvoj spodnjekrednih skladov ter meja med juro in kredo v zahodnem delu Trnovskega gozda
1966. Geologija 9, 527-548

Buser, S.
Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja
1965. Geologija 8, 34-57

Buser, S.
Starost plasti s Keramosphaerina (Bradya) tergestina (Stache) v Slovenskih Dinaridih
1965. Geologija 8, 130-134