Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Iskra, M.
O pirešičkem vulkanizmu
1976. Geologija 19, 251-257

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Iskra, M.
Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub
1974. Geologija 17, 552-553

Iskra, M.
Geološka starost rudonosnih plasti v Puharju
1969. Geologija 12, 161-164

Iskra, M.
Geološka zgradba Savskih jam
1965. Geologija 8, 279-298

Iskra, M.
Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove
1961. Geologija 7, 101-106