Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mencej, Z.
Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja
1990. Geologija 31/32, 517-553

Mencej, Z.
Aluvialni vršaj Želimeljščice : Prvo obvestilo
1981. Geologija 24/1, 169-171