Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Goričan, Š.
V spomin mag. Francu Cimermanu
2015. Geologija 58/1, 96-98

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145