Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Gale, L., Kolar Jurkovšek, T., Karničnik, B., Celarc, B., Goričan, Š., Rožič, B.
Triasna globljevodna sedimentacija v Blejskem bazenu, vzhodne Julijske Alpe, Slovenija
2019. Geologija 62/2, 153-173

Goričan, Š.
V spomin mag. Francu Cimermanu
2015. Geologija 58/1, 96-98

Goričan, Š.
Srednjetriasni radiolariji Slovenije (Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 133-197

Goričan, Š.
Radiolariji v jurskem meljevcu med Perblo in Tolminskimi Ravnami
1983. Geologija 26, 117-145