Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pamić, J., Lanphere, M.
Hercinske granitne i metamorfne stijene Papuka, Psunja, Krndije i okolne podloge Panonskog bazena u Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija)
1991. Geologija 34, 81-253

Pamić, J.
Alpinske i predalpinske metamorfne stijene Prosare u sjevernoj Bosni
1991. Geologija 34, 255-264

Pamić, J.
Prilog geokemijskom poznavanju gornjokredne bimodale vulkanske asociacije Požeške gore u Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija)
1990. Geologija 31/32, 415-435

Pamić, J.
Mladoalpinski alkalijsko-feldspatski graniti (aljaskiti) Požeške gore u Slavoniji
1988. Geologija 30, 183-205

Pamić, J.
Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa
1987. Geologija 28/29, 219-237

Pamić, J., Injuk, J.
Petrološko-geokemijske karakteristike ortogrinšista Zagrebačke gore u Hrvatskoj
1987. Geologija 28/29, 239-254

Pamić, J., Krkalo, E., Prohić, E.
Granitne stijene sjeverozapadnog dijela Moslavačke gore u sjevernoj Hrvatskoj
1984. Geologija 27, 201-212