Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Štrucl, I., Kluge, R.
Metalogenetska problematika železovih nahajališč v staropaleozojskih metamorfnih kameninah
1991. Geologija 34, 305-335

Štrucl, I.
Geološke, geokemične in mineraloške značilnosti rude in prikamenine svinčevo-cinkovih orudenenj mežiškega rudišča
1984. Geologija 27, 215-327

Faninger, E., Štrucl, I.
Granitni in tonalitni pas v Vzhodnih Karavankah
1978. Geologija 21/1, 81-87

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca in cinka
1975. Geologija 18, 370-371

Štrucl, I.
Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople
1974. Geologija 17, 299-397

Iskra, M., Drovenik, F., Štrucl, I.
Geološke raziskave svinca, cinka in antimona
1974. Geologija 17, 517-519

Štrucl, I.
Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank
1970. Geologija 13, 5-30

Štrucl, I.
Poseben tip mežiškega svinčevo cinkovega orudenenja v rudišču Graben
1970. Geologija 13, 31-34

Štrucl, I.
Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča
1961. Geologija 7, 43-53

Štrucl, I.
Geološke značilnosti mežiškega rudišča s posebnim ozirom na kategorizacijo rudnih zalog
1960. Geologija 6, 251-278