Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Breznik, M.
Sanacija zaslanjenega kraškega izvira Almyros v Grčiji
1990. Geologija 31/32, 555-576

Breznik, M.
Podtalnica Iškega vršaja
1975. Geologija 18, 289-309

Breznik, M.
Nastanek zaslanjenih kraških izvirov in njihova sanacija
1973. Geologija 16, 83-186

Breznik, M.
Podtalnica Ljubljanskega polja in možnosti njenega povečanega izkoriščanja
1969. Geologija 12, 165-184

Breznik, M.
Račun dotoka iz podtalnice v globoko gradbeno jamo strojnice hidroelektrarne Srednja Drava I
1967. Geologija 10, 127-145

Breznik, M.
Akumulacija na Cerkniškem in Planinskem polju
1961. Geologija 7, 119-149

Žlebnik, L., Breznik, M.
Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem
1961. Geologija 7, 151-176

Breznik, M., Žlebnik, L.
Geološke razmere v okolici Kolašina v zvezi s projektiranimi hidroenergetskimi objekti na Tari in Morači
1960. Geologija 6, 146-169