Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Mlakar, I.
Grödenska formacija pri Polhovem Gradcu
2002. Geologija 45/1, 35-45

Mlakar, I.
Paleozojski skladi na območju Lenarta nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 217-225

Mlakar, I.
Uranonosna struktura Valentin-Javorje
2001. Geologija 44/2, 229-242

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Mlakar, I.
O marijareškem živosrebrnem rudišču ter njegovi primerjavi z Litijo in Idrijo z aspekta tektonike plošč
1994/95. Geologija 37/38, 321-376

Mlakar, I.
Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek
1994/95. Geologija 37/38, 377-390

Mlakar, I.
O problematiki Litijskega rudnega polja
1994. Geologija 36, 249-338

Mlakar, I., Skaberne, D., Drovenik, M.
O geološki zgradbi in orudenju v karbonskih kameninah severno od Litije
1992. Geologija 35, 229-286

Mlakar, I.
O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva
1990. Geologija 33, 353-395

Mlakar, I.
Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja
1987. Geologija 28/29, 157-182

Mlakar, I.
O starosti spodnjega dela psevdoziljskih skladov na Cerkljanskem
1980. Geologija 23/2, 173-176

Mlakar, I.
Paleomorfologija potoka Zala
1975. Geologija 18, 211-213

Drovenik, M., Mlakar, I.
Geološka struktura in mineralizacija v idrijskem rudišču
1972. Geologija 15, 47-59

Mlakar, I., Drovenik, M.
Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča
1971. Geologija 14, 67-126

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Mlakar, I.
Primerjava spodnje in zgornje zgradbe Idrijskega rudišča
1967. Geologija 10, 87-126

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179