Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mlakar, I.
Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 5-39

Mlakar, I.
O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše
2003. Geologija 46/2, 185-224

Mlakar, I.
Grödenska formacija v okolici Škofje Loke
2002. Geologija 45/1, 7-23

Mlakar, I.
Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže
2002. Geologija 45/1, 25-33

Mlakar, I.
Grödenska formacija pri Polhovem Gradcu
2002. Geologija 45/1, 35-45

Mlakar, I.
Paleozojski skladi na območju Lenarta nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 217-225

Mlakar, I.
Uranonosna struktura Valentin-Javorje
2001. Geologija 44/2, 229-242

Mlakar, I.
Grödenska formacija na območju Radeč
2001. Geologija 44/2, 243-261

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Mlakar, I.
O marijareškem živosrebrnem rudišču ter njegovi primerjavi z Litijo in Idrijo z aspekta tektonike plošč
1994/95. Geologija 37/38, 321-376

Mlakar, I.
Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek
1994/95. Geologija 37/38, 377-390

Mlakar, I.
O problematiki Litijskega rudnega polja
1994. Geologija 36, 249-338

Mlakar, I., Skaberne, D., Drovenik, M.
O geološki zgradbi in orudenju v karbonskih kameninah severno od Litije
1992. Geologija 35, 229-286

Mlakar, I.
O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva
1990. Geologija 33, 353-395

Mlakar, I.
Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja
1987. Geologija 28/29, 157-182

Mlakar, I.
O starosti spodnjega dela psevdoziljskih skladov na Cerkljanskem
1980. Geologija 23/2, 173-176

Mlakar, I.
Paleomorfologija potoka Zala
1975. Geologija 18, 211-213

Drovenik, M., Mlakar, I.
Geološka struktura in mineralizacija v idrijskem rudišču
1972. Geologija 15, 47-59

Mlakar, I., Drovenik, M.
Strukturne in genetske posebnosti idrijskega rudišča
1971. Geologija 14, 67-126

Mlakar, I.
Krovna zgradba idrijsko žirovskega ozemlja
1969. Geologija 12, 5-72

Mlakar, I.
Primerjava spodnje in zgornje zgradbe Idrijskega rudišča
1967. Geologija 10, 87-126

Mlakar, I.
Geološke razmere idrijskega rudišča in okolice
1959. Geologija 5, 164-179