Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Miler, M., Mirtič, B.
Točnost in natančnost EDS analize pri prepoznavanju mineralov s kovinami v poliranih vzorcih in grobih delcih
2013. Geologija 56/1, 5-17

Ambrožič, B., Šturm, S., Jeršek, M., Mirtič, B.
Tekstura hondrul in kemijska sestava olivina v meteoritu Jesenice
2013. Geologija 56/1, 19-28

Ambrožič, B., Šturm, S., Jeršek, M., Mirtič, B.
Klasifikacija kamnitih meteoritov in hondrul – primer meteorita Jesenice
2012. Geologija 55/2, 163-180

Lenart, A., Jeršek, M., Mirtič, B., Šturm, S.
Meteorit Jesenice: Mineralno-kemijska sestava žgalne skorje navadnega hondrita
2010. Geologija 53/2, 139-146

Miler, M., Curk, U., Mirtič, B.
Uporaba SEM/EDS metode pri mineraloški analizi navadnega hondritnega meteorita
2009. Geologija 52/2, 183-192

Mauko, A., Muck, T., Mladenovič, A., Mirtič, B.
Uporaba konfokalne laserske mikroskopije za ugotavljanje poroznosti naravnega kamna na primeru kalcitnega marmorja
2008. Geologija 51/1, 77-85

Planjšek, M., Mirtič, B., Aničić, B.
Naravovarstveno vrednotenje nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije
2002. Geologija 45/2, 485-492

Jeršek, M., Mirtič, B., Ocvirk, M.
Moissanit-črni diamant-izzivi za gemologe v tretjem tisočletju?
2000. Geologija 43/1, 75-83