Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Frančišković Bilinski, S., Bilinski, H., Tibljaš, D., Hanžel, D., Mertelj, A.
Karakterizacija sedimenata rijeka Voglajne i Savinje - preliminarni rezultati
2002. Geologija 45/2, 367-372