Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Pseudopolyconites slovenicus n.sp. presedimentiran v paleocensko flišno brečo Posočja
2009. Geologija 52/1, 29-32

Pleničar, M.
Paleogeografske rudistne podprovince Tetide v zgornji kredi v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 153-159

Caffau, M., Pleničar, M.
Rudistne in foraminiferne združbe v santonijsko-campanijskih plasteh Nanosa (Zahodna Slovenija)
2004. Geologija 47/1, 41-54

Pleničar, M., Jurkovšek, B., Buser, S.
Preloženi rudisti v paleocenskem flišu pri Anhovem
2001. Geologija 44/1, 115-136

Pleničar, M., Jurkovšek, B.
Rudisti iz cenomanijskih bioherm Hrušice in Nanosa
1999. Geologija 42, 69-116

Caffau, M., Pugliese, N., Pleničar, M.
Favnistični razvoj mehkužcev v cenomanijskem stratigrafskem zaporedju pri Vižovljah (Tržaški Kras, Italija)
1994/95. Geologija 37/38, 87-121

Caffau, M., Pleničar, M.
Preliminary biometrical analysis on three similar hippuritid species
1994/95. Geologija 37/38, 123-140

Pleničar, M., Dozet, S.
Contribution to the Knowledge of Upper Cretaceous Beds in Kočevje and Gorski Kotor Area (NW Dinarides)
1994. Geologija 36, 183-194

Pleničar, M.
Marini Kralj - Kapljevi ob njenem slovesu
1992. Geologija 35, 5

Pleničar, M.
Apricardia pachiniana Sirna iz spodnjega dela liburnijskih plasti pri Divači (Tržaško-Komenska planota)
1992. Geologija 35, 65-68

Pleničar, M.
Profesorju Štefanu Kolenku v spomin
1990. Geologija 33, 5-8

Šribar, L., Pleničar, M.
Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji
1990. Geologija 33, 171-205

Caffau, M., Pleničar, M.
Biradiolites zucchii n. sp. nella Cava Romana di Aurisina
1990. Geologija 33, 207-213

Pleničar, M.
Akademiku prof. dr. Ivanu Rakovcu in memoriam
1987. Geologija 28/29, 5-6

Pleničar, M.
Zapustil nas je akademik, profesor dr. Srečko Brodar
1987. Geologija 28/29, 7-8

Drovenik, M., Pleničar, M., Drovenik, F.
Nastanek rudišč v SR Sloveniji
1980. Geologija 23/1, 1-157

Pleničar, M.
Rudisti v krednih skladih Slovenije
1977. Geologija 20, 5-31

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije II
1974. Geologija 17, 131-179

Pleničar, M.
Gosavski skladi Slovenije
1974. Geologija 17, 550-551

Pleničar, M.
Radioliti iz krednih skladov Slovenije I
1973. Geologija 16, 187-226

Pleničar, M., Buser, S.
Kredna makrofavna Trnovskega gozda
1967. Geologija 10, 147-160

Hinterlechner Ravnik, A., Pleničar, M.
Smrekovški andezit in njegov tuf
1967. Geologija 10, 219-237

Pleničar, M.
O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga
1965. Geologija 8, 92-101

Pleničar, M.
Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali
1961. Geologija 7, 35-42

Pleničar, M.
Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni
1961. Geologija 7, 63-65

Pleničar, M.
Stratigrafski razvoj krednih plasti na južnem Primorskem in Notranjskem
1960. Geologija 6, 22-145

Pleničar, M.
Tektonski okni pri Knežaku
1959. Geologija 5, 5-10

Pleničar, M., Nosan, A.
Paleogeografija panonskega obrobja v Sloveniji
1958. Geologija 4, 94-110

Pleničar, M.
Poročilo o globokomorskem razvoju krednih plasti pri Kostanjevici
1958. Geologija 4, 152-156

Pleničar, M.
Oolitni boksiti v kredi na Primorskem
1955. Geologija 3, 198-203

Pleničar, M.
Nahajališče kredne favne jugozahodno od Jelšan pri Ilirski Bistrici
1955. Geologija 3, 204-208

Pleničar, M., Germovšek, C., Kuščer, D.
Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani
1955. Geologija 3, 265-269

Pleničar, M.
Obmurska naftna nahajališča
1954. Geologija 2, 36-93

Pleničar, M., Ramovš, A.
Geološko kartiranje severovzhodno od Brežic
1954. Geologija 2, 242-253

Pleničar, M.
Prispevek h geologiji Cerkniškega polja
1953. Geologija 1, 111-119

Pleničar, M.
Obvestilo o geološkem kartiranju lista Vrhnika 3 in 4
1953. Geologija 1, 298-299