Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Pavlovec, R.
Spodnje ocenski numuliti iz Trnovega pri Ilirski Bistrici
2006. Geologija 49/1, 45-52

Pavlovec, R., Pavšič, J., Vrabac, S.
Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (NE Bosna)
2005. Geologija 48/1, 5-11

Pavlovec, R.
Prispevek k numulitinski favni iz prodnikov pri Stranicah
2005. Geologija 48/1, 13-17

Mikuž, V., Pavlovec, R.
Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane
2004. Geologija 47/1, 15-21

Pavlovec, R.
Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih
2004. Geologija 47/1, 29-40

Pavlovec, R.
Numulitine iz fliša v okolici Ilirske Bistrice
2003. Geologija 46/2, 231-244

Pavlovec, R.
Razmišljanja o slovenskih geoloških poteh
2002. Geologija 45/2, 475-478

Pavlovec, R.
Ferdinand Seidl o Slatenski plošči pred 70 leti
1999. Geologija 42, 19-26

Pavlovec, R.
South China Karst, I.
1998. Geologija 41, 477-478

Pavlovec, R.
Zanimiv polž Xenophora sp. iz Istre
1992. Geologija 35, 69-72

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri
1987. Geologija 28/29, 55-68

Pavlovec, R.
Fliš v Postojni
1981. Geologija 24/2, 285-301

Pavlovec, R.
Patologija numulitin
1976. Geologija 19, 83-106

Khan, M., Pavlovec, R., Pavšič, J.
Eocene microfossils from Podgrad
1975. Geologija 18, 9-60

Pavlovec, R.
Razvojni nizi in taksonomska problematika numulitin
1975. Geologija 18, 61-73

Cimerman, F., Pavlovec, R., Pavšič, J., Todesco, L.
Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih
1974. Geologija 17, 7-130

Pavlovec, R., Ramovš, A.
Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani
1974. Geologija 17, 253-260

Pavlovec, R.
Plasti z Amussium duodecimlamellatum (Bronn) iz Male Pirešice v Savinjski dolini
1973. Geologija 16, 227-234

Pavlovec, R.
Prva najdba vrste Sphaerium rivicola (Lamarck) v jezerski kredi na Ljubljanskem barju
1973. Geologija 16, 235-236

Pavlovec, R.
O sistematskem položaju vrste Keramosphaerina tergestina Stache
1971. Geologija 14, 53-61

Pavlovec, R., Pavšič, J.
Zoophycos (Annelida, Polychaeta) v podsabotinskih plasteh zahodne Slovenije
1971. Geologija 14, 63-66

Pavlovec, R.
O delu inštituta za paleontologijo SAZU 1950-1970
1971. Geologija 14, 235-245

Pavlovec, R.
Mehkužci iz jezerske krede na Ljubljanskem barju
1967. Geologija 10, 167-187

Pavlovec, R.
Regionalni obseg liburnijskih plasti
1965. Geologija 8, 135-138

Pavlovec, R.
O presedimentaciji makroforaminifer v flišu
1961. Geologija 7, 247-255

Pavlovec, R.
Starost terciarnega fliša v Sloveniji
1961. Geologija 7, 257-260

Pavlovec, R.
Nekaj misli o sprijemanju mlajšega prodnega nanosa v Ljubljanski kotlini
1961. Geologija 7, 287-298

Pavlovec, R.
Cardium dalmatinum Dainelli in Cardium gratum Defrance iz dalmatinskega eocena
1958. Geologija 4, 221-228