Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Horvat, A.
Revizija srednjemiocenske silikoflgelatne vrste Distephanopsis concavus Horvat
2016. Geologija 59/2, 233-241

Mikuž, V., Gašparič, R., Bartol, M., Horvat, A., Pavšič, J.
Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah
2012. Geologija 55/1, 67-76

Mikuž, V., Horvat, A.
4. Hrvaški geološki kongres v Šibeniku 14.–15. oktober 2010
2010. Geologija 53/2, 210-211

Horvat, A.
Zgornjebadenijska diatomejska paleoekologija zahodnega dela Centralne Paratetide
2003. Geologija 46/2, 251-262

Rižnar, I., Miletić, D., Verbič, T., Horvat, A.
Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico
2002. Geologija 45/2, 531-536

Brenčič, M., Horvat, A., Verša, D.
Koliko je služb za geologe in ali je študentov geologije preveč?
1999. Geologija 42, 219-226

Jelen, B., Mervič, H., Horvat, A., Pavšič, J.
Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja
1990. Geologija 31/32, 329-345