Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mikuž, V., Aničić, B.
Zob antrakoterija iz oligocenskih (egerijskih) skladov premogovnika Senovo
2007. Geologija 50/2, 285-292

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Poročanje ali dokazovanje: jezikovni problem ali kaj več? Odgovor
2003. Geologija 46/2, 459-460

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Planjšek, M., Mirtič, B., Aničić, B.
Naravovarstveno vrednotenje nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije
2002. Geologija 45/2, 485-492

Aničić, B., Dozet, S.
Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline
2000. Geologija 43/1, 13-35

Aničić, B., Ramovš, A.
Vunduški peščenjak namesto ptujskogorski peščenjak - zahodne Haloze
1998. Geologija 41, 103-108

Aničić, B., Ogorelec, B.
Badenijski rodolit na Kozjanskem
1994/95. Geologija 37/38, 225-249

Aničić, B.
Geološke razmere na Orlici
1990. Geologija 33, 233-287