Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Strgar, I.
Pomen uporabe popravnih koeficientov in nekatere nepravilnosti pri izdelavi elaboratov trdnih nekovinskih mineralnih surovin
2014. Geologija 57/1, 71-76

Strgar, I.
Površine raziskovalnih, pridobivalnih in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 109-118

Strgar, I.
Prostorninska masa in faktorji raztresenosti posameznih vrst nekovinskih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v Republiki Sloveniji
2004. Geologija 47/1, 119-122

Strgar, I.
Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem
2004. Geologija 47/2, 291-300

Strgar, I.
Zadnje rudarsko - geološke raziskave in razlogi za zapiranje rudnika Laško
2003. Geologija 46/1, 141-158

Strgar, I.
Geološke raziskave nahajališč litotamnijskega apnenca na območju med Breznim in Savinjo
2003. Geologija 46/2, 313-328

Strgar, I.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine
2002. Geologija 45/1, 269-276

Šolar, S. V., Strgar, I.
Izbor nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo za prostorske plane - primer uporabnosti geologije
2002. Geologija 45/2, 559-566

Strgar, I., Čebulj, A.
Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji
2001. Geologija 44/1, 199-205