Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Žlebnik, L., Drobne, F.
Pliocenski vodonosniki - pomemben vir neoporečne pitne vode za ptujsko - ormoško regijo
1998. Geologija 41, 339-354

Žlebnik, L.
Geološke posebnosti pleistocenskih zasipov na Gorenjskem
1994. Geologija 36, 207-210

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Ptujskem polju
1991. Geologija 34, 337-352

Žlebnik, L.
Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode
1990. Geologija 33, 289-298

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Dravskem polju
1982. Geologija 25/1, 151-164

Žlebnik, L.
Hidrogeološki pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče
1981. Geologija 24/1, 151-167

Žlebnik, L.
Osnovna geološka slika k načrtovanju in h gradnji verige hidroelektrarn na Savi v Sloveniji
1979. Geologija 22/2, 341-362

Žlebnik, L.
Kras na konglomeratnih terasah ob Zgornji Savi in njenih pritokih
1978. Geologija 21/1, 89-91

Žlebnik, L.
Terciarni vodonosniki v Slovenskih goricah in na Goričkem
1978. Geologija 21/2, 311-324

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na Sorškem polju
1975. Geologija 18, 259-288

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem
1974. Geologija 17, 477-491

Žlebnik, L.
Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja
1971. Geologija 14, 5-51

Žlebnik, L.
Hidrogeološke razmere na območju strojnice elektrarne Srednja Drava 1. stopnja
1966. Geologija 9, 489-503

Žlebnik, L.
Hidrogeološki problemi v zvezi z epigenetsko dolino Drave v Mariboru
1965. Geologija 8, 320-328

Žlebnik, L., Breznik, M.
Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem
1961. Geologija 7, 151-176

Breznik, M., Žlebnik, L.
Geološke razmere v okolici Kolašina v zvezi s projektiranimi hidroenergetskimi objekti na Tari in Morači
1960. Geologija 6, 146-169

Žlebnik, L.
Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov
1958. Geologija 4, 79-93

Žlebnik, L.
Triadni cephalopodi izpod Pece
1955. Geologija 3, 216-219