Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Ramovš, A.
Lipoldovo geološko raziskovanje in njegove rokopisne karte slovenskega ozemlja
2001. Geologija 44/1, 7-14

Ramovš, A.
Karbonski konodonti iz apnenčevega prodnika v spodnjepermijskem kremenovem konglomeratu pri Lenartu nad Lušo
2001. Geologija 44/2, 227-228

Ramovš, A.
Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah
2001. Geologija 44/2, 291-294

Ramovš, A.
V spomin profesorju Cirilu Šlebingerju
2000. Geologija 43/1, 7-8

Ramovš, A.
O Zlatenski plošči sensu Kossmat, 1913, Slatenskem pokrovu sensu Buser, 1986, Slatenskem narivu sensu Jurkovšek, 1987 in Triglavskem pokrovu sensu Ramovš, 1985
2000. Geologija 43/1, 109-113

Ramovš, A.
Štalenskogorska ali Štalenska formacija
2000. Geologija 43/1, 157

Ramovš, A.
Novi opisani fosili na slovenskem ozemlju, imenovani po Slovencih in slovenskih krajih
1999. Geologija 42, 27-39

Aničić, B., Ramovš, A.
Vunduški peščenjak namesto ptujskogorski peščenjak - zahodne Haloze
1998. Geologija 41, 103-108

Ramovš, A.
Epigondolella pseudodiebeli (Kozur, 1972) (Conodonta) iz zgornjih amfiklinskih plasti nad Počami, zahodna Slovenija
1997. Geologija 40, 103-107

Ramovš, A.
Dva nova zgornjekarbonska petalodontna zoba (Chondrichthyes) iz Karavank Slovenije
1997. Geologija 40, 109-112

Ramovš, A.
Zgornjetriasna konodontna stratigrafija v Sloveniji. Rezultati lastnih raziskav
1997. Geologija 40, 223-232

Ramovš, A.
Solenopora ladinica n. sp. in Solenopora suhadolica n. sp. (rdeče alge) in Paragondolella ? trammeri (Kozur, 1972) (Conodonta) iz ladinija (srednji trias) pri Suhadolah, vzhodno od Ljubljane
1996. Geologija 39, 79-90

Ramovš, A.
Zgornjefassanski (srednjetriasni) konodonti iz apnencev južno od Slugova
1994/95. Geologija 37/38, 141-151

Kozur, H. W., Ramovš, A., Wang, C., Zakharov, Y. D.
The importance of Hindeodus parvus (Conodonta) for the definition of the Permian-Triassic boundary and evaluation of the proposed sections for a global stratotype section and point (GSSP) for the base of the Triassic
1994/95. Geologija 37/38, 173-213

Ramovš, A.
Epigondolella abneptis and E. spatulata in the Lower Norian in the central Kamnik Alps, Slovenia
1994. Geologija 36, 69-74

Flügel, E., Ramovš, A., Bucur, I. I.
Middle Triassic (Anisian) Limestones from Bled, Northwestern Slovenia : Microfacies and Microfossils
1994. Geologija 36, 157-181

Jamnik, A., Ramovš, A.
Holoturijski skleriti in konodonti v zgornjekarnijskih (tuvalskih) in norijskih apnencih osrednjih Kamniških Alp
1992. Geologija 35, 7-63

Ramovš, A., Šribar, L.
Cordevolski greben na Menini
1992. Geologija 35, 73-80

Ramovš, A.
Akademičarki Vandi Kochansky - Devidé v spomin
1990. Geologija 33, 13-14

Ramovš, A.
Dela Vande Kochansky - Devidé v slovenski paleontologiji
1990. Geologija 33, 15-20

Jamnik, A., Ramovš, A., Turnšek, D.
Heterastridium conglobatum Reuss, 1865 (?hidrozoj) v norijskem apnencu Kamniških Alp
1990. Geologija 31/32, 199-207

Ramovš, A.
Stopnje spodnjega devonija v Sloveniji - novi predlog
1990. Geologija 31/32, 225-231

Ramovš, A.
Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane
1990. Geologija 31/32, 233-239

Ramovš, A.
Razvoj ladinijske stopnje v severnih Julijskih Alpah
1990. Geologija 31/32, 241-266

Ramovš, A.
Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp
1988. Geologija 30, 67-82

Ramovš, A.
Richthofenia lawrenciana (Koninck) (Brachiopoda) in Waagenophyllum indicum (Waagen & Wentzel) (Tetracorallia) skupaj v žažarskem apnencu (zgornji permij)
1988. Geologija 30, 83-86

Kochansky Devidé, V., Ramovš, A.
Razširjenost vrste Tanchintongia ogulineci na Velebitu
1987. Geologija 28/29, 151-155

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Marko Vincenc Lipold (1816-1883), prvi slovenski geolog in šolani montanist. Ob 100-letnici smrti
1983. Geologija 26, 5-21

Ramovš, A.
Počastitev Marka Vincenca Lipolda ob stoti obletnici njegove smrti
1983. Geologija 26, 23-24

Ramovš, A.
Spominska plošča M. V. Lipolda v Mozirju
1983. Geologija 26, 25

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah
1981. Geologija 24/1, 91-107

Ramovš, A., Kochansky Devide, V.
Permian-Triassic boundary at Brušane village in Velebit Mt
1981. Geologija 24/2, 327-330

Holzer, H. L., Ramovš, A.
Nove spodnjepermske rugozne korale v Karavankah
1979. Geologija 22/1, 1-20

Ramovš, A., Kochansky Devidé, V.
Karbonske in permske plasti v severnih Julijskih Alpah
1979. Geologija 22/1, 21-54

Astafieva Urbajtis, K. A., Ramovš, A.
Zgornjekarbonska (gželijskem) favna v Javorniškem rovtu
1978. Geologija 21/1, 5-34

Flügel, H. W., Ramovš, A.
Novi rod Acanthochaetetes sloveniensis
1978. Geologija 21/1, 35-40

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski in spodnjenoriški konodonti v okolici Mirne na Dolenjskem
1978. Geologija 21/1, 47-60

Cigale, M., Ramovš, A., Végh Neubrandt, E.
Triadomegalodon idrianus n. sp. iz zgornjekarnijskih plasti pri Idriji
1976. Geologija 19, 29-34

Ramovš, A., Jurkovšek, B.
Srednjekarbonski prodniki v trogkofelskem konglomeratu pri Podlipoglavu
1976. Geologija 19, 35-44

Ramovš, A.
Kamenotvorna Glomospira densa (Pantić) v aniziju pri Konjšici
1975. Geologija 18, 99-104

Ramovš, A.
Zgornjekarnijski skladi pri Mirni na Dolenjskem
1975. Geologija 18, 105-106

Pavlovec, R., Ramovš, A.
Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani
1974. Geologija 17, 253-260

Ramovš, A.
Biostratigrafske značilnosti triasa v Sloveniji
1973. Geologija 16, 379-388

Ramovš, A., Rebek, R.
Razvoj jurskih skladov med Mežico in Slovenj Gradcem
1970. Geologija 13, 105-114

Ramovš, A.
Stratigrafski in tektonski problemi triasa v Sloveniji
1970. Geologija 13, 159-173

Ramovš, A.
Rihardu Šimnovcu v spomin
1966. Geologija 9, 557-558

Ramovš, A., Gräf, W.
Rugozne korale iz mlajšega paleozoika Slovenije
1965. Geologija 8, 160-189

Ramovš, A.
Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja
1961. Geologija 7, 55-61

Ramovš, A.
Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah
1961. Geologija 7, 75-78

Ramovš, A.
Nekaj problemov o grödenskih skladih na Slovenskem
1961. Geologija 7, 79-84

Ramovš, A.
Razvoj mlajših paleozojskih skladov v vitanjskem nizu
1960. Geologija 6, 170-234

Ramovš, A.
Poročilo o delu Slovenskega geološkega društva v poslovni dobi 1956/57
1959. Geologija 5, 117-122

Ramovš, A.
Starost "krških skladov" v okolici Krškega
1958. Geologija 4, 149-151

Ramovš, A.
O faciesih v zgornjem wordu in zgornjem permu v Sloveniji
1958. Geologija 4, 188-192

Ramovš, A.
Stratigrafski slovar Slovenije
1958. Geologija 4, 250-255

Ramovš, A.
Karbonski konglomerati na vzhodnem obrobju Ljubljanskega polja
1954. Geologija 2, 211-220

Ramovš, A.
Mladopaleozojski skladi na Konjiški gori in južno od Žič
1954. Geologija 2, 221-224

Pleničar, M., Ramovš, A.
Geološko kartiranje severovzhodno od Brežic
1954. Geologija 2, 242-253

Ramovš, A.
Geološko kartiranje specialke Ljubljana
1954. Geologija 2, 269-272

Ramovš, A.
O stratigrafskih in tektonskih razmerah v borovniški dolini in njeni okolici
1953. Geologija 1, 90-110

Ramovš, A., Germovšek, C.
Poročilo o ustanovitvi in delu Geološkega društva v Ljubljani
1953. Geologija 1, 302-303