Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kuščer, D.
Kvartarni savski zasipi in neotektonika
1990. Geologija 33, 299-313

Kuščer, D.
O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 343-350

Kuščer, D.
Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov?
1975. Geologija 18, 215-222

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Kuščer, D.
Pronicanje vode pod jezovi na zelo debelih, homogeno prepustnih kameninah
1969. Geologija 12, 185-200

Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Kuščer, D.
O vrednosti nekaterih strukturnih analiz
1965. Geologija 8, 329-342

Kuščer, D.
Psevdozilijski skladi v okolici Zagorja
1961. Geologija 7, 67-69

Kuščer, D.
Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje
1961. Geologija 7, 177-191

Kuščer, D.
Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura
1958. Geologija 4, 237-249

Kuščer, D.
Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline
1955. Geologija 3, 136-150

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264

Pleničar, M., Germovšek, C., Kuščer, D.
Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani
1955. Geologija 3, 265-269