Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kuščer, D.
Kvartarni savski zasipi in neotektonika
1990. Geologija 33, 299-313

Kuščer, D.
O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji
1987. Geologija 28/29, 343-350

Kuščer, D.
Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov?
1975. Geologija 18, 215-222

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Kuščer, D.
Pronicanje vode pod jezovi na zelo debelih, homogeno prepustnih kameninah
1969. Geologija 12, 185-200

Kuščer, D.
Zagorski terciar
1967. Geologija 10, 5-85

Kuščer, D.
O vrednosti nekaterih strukturnih analiz
1965. Geologija 8, 329-342

Kuščer, D.
Psevdozilijski skladi v okolici Zagorja
1961. Geologija 7, 67-69

Kuščer, D.
Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje
1961. Geologija 7, 177-191

Kuščer, D.
Stratigrafski sistem in stratigrafska nomenklatura
1958. Geologija 4, 237-249

Kuščer, D.
Prispevek h glacialni geologiji radovljiške kotline
1955. Geologija 3, 136-150

Kuščer, D.
Nova opazovanja o savski fazi
1955. Geologija 3, 260-264

Pleničar, M., Germovšek, C., Kuščer, D.
Poročilo o delu Geološkega društva v Ljubljani
1955. Geologija 3, 265-269