Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Geologija avtocestnega predora Pletovarje
2009. Geologija 52/1, 43-48

Skaberne, D., Kralj, P., Budkovič, T.
Tla na zgornjetriasnih karbonatnih kamninah Zahodnih Karavank in visokih planot Julijskih Alp
2009. Geologija 52/1, 49-68

Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M.
Vršaj Koroška Bela – Rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov
2008. Geologija 51/2, 219-227

Urbanc, J., Prestor, J., Budkovič, T.
Možnost zajema pitne vode za potrebe mesta Ljubljana z drenažnim rovom na območju Krima
2008. Geologija 51/2, 257-262

Budkovič, T.
Manuskriptne geološke karte slovenskega ozemlja iz obdobja avstroogrske monarhije, ki jih hranijo v znanstvenem arhivu Zveznega geološkega zavoda Avstrije na Dunaju – Obvestilo o njihovem skeniranju
2008. Geologija 51/2, 265-266

Budkovič, T., Čarman, M., Petkovšek, B.
Cestni predor Golo rebro skozi Labotsko prelomno cono
2007. Geologija 50/2, 335-342

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Rozman, J., Rožič, A., Budkovič, A., Budkovič, T.
Podor v južni steni Punta Thurwieser (Italija) 18. septembra 2004
2004. Geologija 47/2, 221-232

Budkovič, T., Šajn, R., Gosar, M.
Vpliv delujočih in opuščenih rudnikov kovin in topilniških obratov na okolje v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 135-140

Budkovič, T.
Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice
1981. Geologija 24/1, 7-23

Jelen, B., Budkovič, T., Grad, K.
Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh
1981. Geologija 24/2, 319-325

Budkovič, T.
Sedimentološka kontrola uranove rude na Žirovskem vrhu
1980. Geologija 23/2, 221-226

Budkovič, T.
Stratigrafija Bohinjske doline
1978. Geologija 21/2, 239-244