Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P., Grad, K.
Oligocenski tufi pri Domžalah
2000. Geologija 43/2, 219-221

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Jelen, B., Budkovič, T., Grad, K.
Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh
1981. Geologija 24/2, 319-325

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Grad, K., Protić, M., Radošević, S.
Terigeni permski sedimenti in uranonosna formacija
1972. Geologija 15, 77-90

Drovenik, M., Grad, K., Drovenik, F.
Rudonosne bakrove plasti
1972. Geologija 15, 95-107

Grad, K.
Psevdozilijski skladi med Celjem in Vranskim
1969. Geologija 12, 91-105

Grad, K.
Geološke razmere v okolici Litije
1961. Geologija 7, 107-111

Grad, K.
Geološke razmere med Rudnico in Savo
1961. Geologija 7, 113-118

Grad, K.
O starosti fliša pri Kališah
1961. Geologija 7, 261-264

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315

Grad, K., Nosan, A.
Stratigrafske in tektonske razmere na južnem pobočju Bohorja
1955. Geologija 3, 110-115