Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P., Grad, K.
Oligocenski tufi pri Domžalah
2000. Geologija 43/2, 219-221

Grad, K., Dozet, S., Petrica, R., Rijavec, L.
Psevdosoteške plasti s premogom v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol (vzhodne Posavske gube)
1996. Geologija 39, 97-118

Jelen, B., Budkovič, T., Grad, K.
Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh
1981. Geologija 24/2, 319-325

Grad, K., Ogorelec, B.
Zgornjepermske, skitske in anizične kamenine na žirovskem ozemlju
1980. Geologija 23/2, 189-220

Kuščer, D., Grad, K., Nosan, A., Ogorelec, B.
Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom
1974. Geologija 17, 425-476

Grad, K., Protić, M., Radošević, S.
Terigeni permski sedimenti in uranonosna formacija
1972. Geologija 15, 77-90

Drovenik, M., Grad, K., Drovenik, F.
Rudonosne bakrove plasti
1972. Geologija 15, 95-107

Grad, K.
Psevdozilijski skladi med Celjem in Vranskim
1969. Geologija 12, 91-105

Grad, K.
Geološke razmere v okolici Litije
1961. Geologija 7, 107-111

Grad, K.
Geološke razmere med Rudnico in Savo
1961. Geologija 7, 113-118

Grad, K.
O starosti fliša pri Kališah
1961. Geologija 7, 261-264

Grad, K.
Obvestilo o raziskavah krednih sedimentov v Posavskih gubah
1960. Geologija 6, 313-315

Grad, K., Nosan, A.
Stratigrafske in tektonske razmere na južnem pobočju Bohorja
1955. Geologija 3, 110-115