Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Turk, J., Urbanc, J., Mladenovič, A., Pavlin, A., Oprčkal, P., Fifer Bizjak, K., Likar, B., Brodnik, M., Mali, N.
Izgradnja lizimetrov za preučevanje izpiranja potencialno nevarnih snovi iz gradbenih proizvodov
2020. Geologija 63/2, 271-280

Koroša, A., Mali, N.
Razširjenost pesticidov v vodonosniku Dravskega polja
2019. Geologija 62/2, 301-319

Mali, N., Koroša, A.
Ocena transporta nitrata v nezasičeni coni prodnega vodonosnika s sledilnim poskusom (Selniška dobrava, Slovenija)
2015. Geologija 58/2, 183-194

Koroša, A., Žižek, S., Mali, N.
Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju
2014. Geologija 57/1, 39-52

Koroša, A., Mali, N.
Pregled novih organskih onesnaževal v podzemni vodi v Sloveniji
2012. Geologija 55/2, 243-262

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
2011. Geologija 54/2, 158-160

Mali, N.
Študij toka podzemne vode v nezasičeni coni z metodo izotopske razdružitve hidrogramov
2008. Geologija 51/1, 59-64

Mali, N., Urbanc, J.
Uporaba stabilnih izotopov za študij toka podzemne vode v nezasičeni coni prodnega vodonosnika Selniške Dobrave
2006. Geologija 49/2, 371-382

Mali, N., Janža, M.
Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju
2005. Geologija 48/1, 127-140

Mali, N., Janža, M.
Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega orodja za hidrogeološko modeliranje – primer Selniška Dobrava
2005. Geologija 48/2, 281-294

Mali, N.
Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni : primer lizimetra v Selniški Dobravi
2002. Geologija 45/2, 465-470

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
. Geologija , 158-160