Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Trček, B., Auersperger, P., Leis, A., Sültenfuss, J.
Ocena ranljivosti urbanega vodonosnika na osnovi okoljskih sledil
2013. Geologija 56/1, 97-106

Trček, B.
Izotopske raziskave na območju vodnega telesa Pivovarne Union
2006. Geologija 49/1, 103-112

Trček, B.
Težke kovine v vodotokih zaledje Ljubljanice
2006. Geologija 49/2, 267-278

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil pri študiju nezasičene cone kraškega vodonosnika
2005. Geologija 48/1, 141-152

Trček, B.
Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček
2005. Geologija 48/2, 295-302

Trček, B.
Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika – primer zaledja izvira Hubelj
2004. Geologija 47/1, 77-88

Trček, B.
Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji
2002. Geologija 45/2, 573-578

Trček, B., Krothe, N. C.
Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika
2002. Geologija 45/2, 579-584