Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Trček, B., Leis, A.
Pregled izotopskih raziskav podzemne vode v razpoklinskem vodonosnem sistemu na območju Rogaške Slatine
2017. Geologija 60/1, 49-60

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil za študij drenažnega sistema nezasičene cone vodonosnika Ljubljanskega polja
2017. Geologija 60/2, 271-281

Trček, B., Auersperger, P., Leis, A., Sültenfuss, J.
Ocena ranljivosti urbanega vodonosnika na osnovi okoljskih sledil
2013. Geologija 56/1, 97-106

Trček, B.
Izotopske raziskave na območju vodnega telesa Pivovarne Union
2006. Geologija 49/1, 103-112

Trček, B.
Težke kovine v vodotokih zaledje Ljubljanice
2006. Geologija 49/2, 267-278

Trček, B.
Uporaba naravnih sledil pri študiju nezasičene cone kraškega vodonosnika
2005. Geologija 48/1, 141-152

Trček, B.
Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček
2005. Geologija 48/2, 295-302

Trček, B.
Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika – primer zaledja izvira Hubelj
2004. Geologija 47/1, 77-88

Trček, B.
Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji
2002. Geologija 45/2, 573-578

Trček, B., Krothe, N. C.
Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika
2002. Geologija 45/2, 579-584