Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Mencin Gale, E., Jamšek Rupnik, P., Trajanova, M., Gale, L., Bavec, M., Anselmetti, F. S., Šmuc, A.
Provenienca in morfostratigrafija pliocensko-kvartarnih sedimentov v Celjskem in Dravsko-Ptujskem bazenu (vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/2, 189-218

Trajanova, M.
V spomin dr. Ani Hinterlechner Ravnik
2017. Geologija 60/2, 334-336

Trajanova, M., Markič, M.
Aleksandri Orehek v slovo
2017. Geologija 60/2, 337-339

Trajanova, M.
Dr. Mihi Mišiču v slovo
2017. Geologija 60/2, 340-342

Poljak, M., Mikuž, V., Trajanova, M., Hajek Tadesse, V., Miknić, M., Jurkovšek, B., Šoster, A.
Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice
2016. Geologija 59/2, 129-154

Zupančič, N., Pirc, S., Trajanova, M.
Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik – zadnje slovo
2015. Geologija 58/2, 265-267

Trajanova, M.
IGCP – priložnost za mlade raziskovalce
2014. Geologija 57/2, 255-256

Trajanova, M., Žorž, Z.
Opuščeni rudnik Remšnik z ramsbeckitom in namuwitom(?)
2013. Geologija 56/1, 57-71

Trajanova, M., Komac, M.
V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu
2013. Geologija 56/1, 135-141

Zupančič, N., Trajanova, M.
V spomin akademiku prof. Stanku Grafenauerju
2010. Geologija 53/2, 119-121

Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M.
Vršaj Koroška Bela – Rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov
2008. Geologija 51/2, 219-227

Trajanova, M., Mladenovič, A.
Teksturno-strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test
2006. Geologija 49/2, 253-266

Trajanova, M.
Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega
2002. Geologija 45/1, 149-162

Trajanova, M.
Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru
2002. Geologija 45/2, 567-572

Trajanova, M.
O stabilnosti karbonskega glinastega skrilavca ob avtocesti Ljubljana-Celje s petrografskega stališča
2001. Geologija 44/1, 81-88

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Brezigar, A., Trajanova, M.
Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru
1994/95. Geologija 37/38, 459-481