Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Nagode, K., Kanduč, T., Lojen, S., Bračič Železnik, B., Jamnik, B., Vreča, P.
Pregled preteklih izotopskih hidroloških raziskav na območju Ljubljane, Slovenija
2020. Geologija 63/2, 251-270

Kanduč, T., Verbovšek, T., Novak, R., Jaćimović, R.
Multielementna sestava nekaterih slovenskih premogov določena s k0-INAA metodo in primerjava z ICP-MS metodo
2019. Geologija 62/2, 219-236

Kanduč, T., Kocman, D., Verbovšek, T.
Biogeokemija izbranih slovenskih rek (Kamniška Bistrica, Idrijca in Sava v Sloveniji): vpogled v rečno vodno geokemijo, stabilne izotope ogljika in snovne tokove preperevanja
2017. Geologija 60/1, 9-26

Kanduč, T., Mori, N., Koceli, A., Verbovšek, T.
Hidrogeokemija in izotopska geokemija podzemnih vod Velenjskega bazena
2016. Geologija 59/1, 7-22

Kanduč, T., Samardžija, Z., Mori, N., Jerebic, A., Levačič, I., Kračun, M., Robinson, J. A., Žigon, S., Blažeka, Ž., Kocman, D.
Hidrogeokemične in izotopske značilnosti reke Pesnice
2016. Geologija 59/2, 179-192

Kanduč, T.
Isotopic composition of carbon in atmospheric air; use of a diffusion model at the water/atmosphere interface in Velenje Basin
2015. Geologija 58/1, 35-46

Koceli, A., Kanduč, T., Verbovšek, T.
Anorganski ogljikov cikel v sistemu tla-kamnina-podzemna voda v kraško-razpoklinskih vodonosnikih
2013. Geologija 56/2, 219-228

Dozet, S., Kanduč, T., Markič, M.
Prispevek k petrologiji temno sivih do črnih plasti v zgornjepermskih in triasnih karbonatnih kamninah na območju med Ljubljano in Blokami
2012. Geologija 55/1, 77-92

Kanduč, T.
Značilnosti suspendirane snovi v rečnih sistemih: primer reke Save v Sloveniji
2011. Geologija 54/1, 55-66

Kanduč, T., Jamnikar, S., McIntosh, J.
Geokemične značilnosti površinskih in podzemnih vod v Velenjskem bazenu
2010. Geologija 53/1, 37-46

Kanduč, T.
Hidrogeokemijske značilnosti reke Idrijce
2008. Geologija 51/1, 39-49

Vreča, P., Stalikas, C., Muri, G., Daskalou, V., Kanduč, T., Leis, A.
C in N elementna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija)
2008. Geologija 51/1, 65-70

Kanduč, T., Ogrinc, N.
Hidrogeokemične značilnosti porečja reke Save v Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 157-177

Kanduč, T., Medaković, D., Dolenec, T.
Izotopske značilnosti lupin školjke Mytilus galloprovincialis z vzhodne Jadranske obale
2006. Geologija 49/1, 133-140

Kanduč, T., Markič, M., Pezdič, J.
Geokemija stabilnih izotopov različnih litotipov velenjskega lignita
2005. Geologija 48/1, 83-95