Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Zajc, M., Poljak, M., Gosar, A.
GPR survey to reveal a possible tectonic tilt of the Brežice Sava River Terrace in the Krško Basin
2021. Geologija 64/1, 5-19

Gosar, A.
Pregled geoloških in seizmotektonskih raziskav povezanih s potresoma 1998 Mw 5,6 in 2004 Mw 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 61-73

Gosar, A.
Pregled seizmoloških raziskav povezanih s potresoma 1998 M w 5,6 in 2004 M w 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 75-88

Čeru, T., Gosar, A.
Pregled uporabe georadarja na krasu
2019. Geologija 62/2, 279-300

Strgar, A., Rajver, D., Gosar, A.
Raziskave povezanosti temperatur zraka in plitvega podzemlja na lokaciji vrtine Malence pri Kostanjevici, JV Slovenija
2017. Geologija 60/1, 129-143

Car, M., Gosar, A., Rajver, D., Stopar, R.
V spomin prof. dr. Danilu Ravniku
2016. Geologija 59/2, 303-306

Rajh, G., Car, M., Gosar, A.
Raziskave z električno upornostno tomografijo vzdolž trase nasipov akumulacijskega bazena HE Brežice
2014. Geologija 57/2, 183-192

Gosar, A.
Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 2004 v Krnskem pogorju – časovna porazdelitev popotresov ter odnos med magnitudo in pogostostjo popotresov
2008. Geologija 51/1, 31-38

Gosar, A.
Opazovanje mikro-deformacij ob Idrijskem in Raškem prelomu v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 45-54

Gosar, A.
Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivosti objektov z mikrotremorji
2007. Geologija 50/1, 65-76

Gosar, A., Komac, M., Poljak, M.
Strukturni model predterciarne podlage krške kotline
2005. Geologija 48/1, 23-32

Gosar, A.
Raziskave litosfere jugovzhodnih Alp s 3D refrakcijsko seizmiko (projekt Alp 2002) - meritve v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 101-111

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Gosar, A.
Modeliranje refleksijskih seizmičnih podatkov za podzemno skladiščenje plina v strukturah Pečarovci in Dankovci - Murska depresija
1994/95. Geologija 37/38, 483-549

Gosar, A.
Mednarodni tečaj o uporabi seizmičnih metod pri raziskavah za ogljikovodike (Miramar pri Trstu, 8.-19. November 1993)
1994/95. Geologija 37/38, 565-566