Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Gosar, A.
Pregled geoloških in seizmotektonskih raziskav povezanih s potresoma 1998 Mw 5,6 in 2004 Mw 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 61-73

Gosar, A.
Pregled seizmoloških raziskav povezanih s potresoma 1998 M w 5,6 in 2004 M w 5,2 v Krnskem pogorju
2019. Geologija 62/1, 75-88

Čeru, T., Gosar, A.
Pregled uporabe georadarja na krasu
2019. Geologija 62/2, 279-300

Strgar, A., Rajver, D., Gosar, A.
Raziskave povezanosti temperatur zraka in plitvega podzemlja na lokaciji vrtine Malence pri Kostanjevici, JV Slovenija
2017. Geologija 60/1, 129-143

Car, M., Gosar, A., Rajver, D., Stopar, R.
V spomin prof. dr. Danilu Ravniku
2016. Geologija 59/2, 303-306

Rajh, G., Car, M., Gosar, A.
Raziskave z električno upornostno tomografijo vzdolž trase nasipov akumulacijskega bazena HE Brežice
2014. Geologija 57/2, 183-192

Gosar, A.
Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 2004 v Krnskem pogorju – časovna porazdelitev popotresov ter odnos med magnitudo in pogostostjo popotresov
2008. Geologija 51/1, 31-38

Gosar, A.
Opazovanje mikro-deformacij ob Idrijskem in Raškem prelomu v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 45-54

Gosar, A.
Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivosti objektov z mikrotremorji
2007. Geologija 50/1, 65-76

Gosar, A., Komac, M., Poljak, M.
Strukturni model predterciarne podlage krške kotline
2005. Geologija 48/1, 23-32

Gosar, A.
Raziskave litosfere jugovzhodnih Alp s 3D refrakcijsko seizmiko (projekt Alp 2002) - meritve v Sloveniji
2003. Geologija 46/1, 101-111

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Gosar, A.
Modeliranje refleksijskih seizmičnih podatkov za podzemno skladiščenje plina v strukturah Pečarovci in Dankovci - Murska depresija
1994/95. Geologija 37/38, 483-549

Gosar, A.
Mednarodni tečaj o uporabi seizmičnih metod pri raziskavah za ogljikovodike (Miramar pri Trstu, 8.-19. November 1993)
1994/95. Geologija 37/38, 565-566