Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Kralj, P.
Podmorski piroklastični sedimenti terciarnih bazenov severovzhodne Slovenije
2013. Geologija 56/2, 187-197

Kralj, P.
V spomin Antonu Nosanu
2012. Geologija 55/1, 154

Kralj, P., Dozet, S.
Vulkanske kamnine Borovniškega člena Mohorske formacije na območju Bloške planote
2009. Geologija 52/1, 21-28

Skaberne, D., Kralj, P., Budkovič, T.
Tla na zgornjetriasnih karbonatnih kamninah Zahodnih Karavank in visokih planot Julijskih Alp
2009. Geologija 52/1, 49-68

Kralj, P.
Pripombe k članku "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" avtorja A. Lapanja, (Geologija 49/2, 2006)
2007. Geologija 50/1, 205-214

Kralj, P.
Komentar o prispevku »Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji". (Geologija 50/1, 2007, avtor A. Lapanje)
2007. Geologija 50/2, 513-515

Kralj, P.
Peperit dacita in meljevca iz Trličnega pri Rogatcu
2006. Geologija 49/1, 85-90

Kralj, P.
Izvor klastov vulkanskih kamnin v zgornjepliocenskem Graškem členu Murske formacije v severovzhodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 243-252

Kralj, P., Mišič, M.
Kemična sestava sivice s Trobnega Dola, vzhodna Slovenija
2003. Geologija 46/1, 113-116

Kralj, P.
Geokemične značilnosti zgornjepliocenskih meljastih in peščenih sedimentov iz vrtine Mt-7 v Moravskih Toplicah
2003. Geologija 46/1, 117-122

Kralj, P., Bole, B.
Kemična sestava jamskega sedimenta v Potočki Zijalki na gori Olševi
2003. Geologija 46/1, 123-128

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Poročanje ali dokazovanje: jezikovni problem ali kaj več? Odgovor
2003. Geologija 46/2, 459-460

Kralj, P.
Steklasta dacitna lava iz Trličnega pri Rogatcu
2002. Geologija 45/1, 139-144

Kralj, P.
Kemična sestava odlomka kosti velikega pliocenskega sesalca (mastodonta?) iz rečnih sedimentov pri Gradu v severovzhodni Sloveniji
2002. Geologija 45/1, 145-148

Aničić, B., Ogorelec, B., Kralj, P., Mišič, M.
Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem
2002. Geologija 45/1, 213-246

Kralj, P., Celarc, B.
Plitve intruzivne vulkanske kamnine na Raduhi, Savinjsko-Kamniške Alpe
2002. Geologija 45/1, 247-253

Kralj, P.
Reakcije zeolitov v vulkanskih kamninah s Smrekovca
2001. Geologija 44/1, 67-72

Kralj, P.
Pliocenski klastični sedimenti zahodnega dela Goričkega
2001. Geologija 44/1, 73-79

Kralj, P.
Kalijevi glinenci v vulkanoklastičnih kamninah s Smrekovca kot stranski produkt reakcije nadomeščanja laumontita po analcimu
2001. Geologija 44/2, 325-330

Kralj, P.
Akrecijski lapili v pliocenskih vulkanoklastitih Grada, severovzhodna Slovenija
2000. Geologija 43/1, 67-73

Kralj, P.
Zgornjepliocenski alkalni bazalt pri Gradu, severovzhodna Slovenija
2000. Geologija 43/2, 213-218

Kralj, P., Grad, K.
Oligocenski tufi pri Domžalah
2000. Geologija 43/2, 219-221

Kralj, P.
Apofilit iz zgornjepliocenskih vulkanoklastitov Grada v severovzhodni Sloveniji
1999. Geologija 42, 151-158

Kralj, P.
Vulkanoklastične kamnine v vrtini Tdp-1/84 Trobni Dol, vzhodna Slovenija
1998. Geologija 41, 135-155

Kralj, P.
Zeoliti v vulkanoklastičnih kamninah smrekovškega podgorja (severna Slovenija)
1997. Geologija 40, 247-281

Kralj, P.
Litofacialne značilnosti smrekovških vulkanoklastitov (severna Slovenija)
1996. Geologija 39, 159-191