Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Žnidaršič, M., Dolinar, B.
Ocena koeficientov vodoprepustnosti zasičenih glin na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti
2007. Geologija 50/2, 487-495

Dolinar, B.
Vpliv strukture glin na njihove mehanske lastnosti
2006. Geologija 49/2, 339-346

Dolinar, B., Trauner, L.
Mehanske lastnosti vezljivih zemljin v odvisnosti od količine vode in mineralne sestave
2003. Geologija 46/2, 307-312

Dolinar, B.
Vloga mineralogije v mehaniki zemljin
2002. Geologija 45/2, 347-352