Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Adrinek, S., Brenčič, M.
Statistična analiza suše podzemne vode na primeru Dravsko-Ptujskega polja
2019. Geologija 62/2, 251-266

Brenčič, M.
Primerjava znižanja gladine podzemne vode v hidravlično popolnem vodnjaku v polzaprtem vodonosniku med končnim in neskončnim radijem vpliva pri stacionarnem črpanju
2018. Geologija 61/2, 205-214

Brenčič, M.
Korespondenca med Vasilijem Vasilijevičem Nikitinom in Vladimirjem Ivanovičem Vernadskim
2018. Geologija 61/2, 229-238

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Brenčič, M., Čenčur Curk, B., Gale, L., Verbovšek, T.
Uvodnik (gostujoči uredniki)
2017. Geologija 60/1, 5-8

Brenčič, M., Keršmanc, T.
Podzemna voda pod močnim vplivom površinske vode – primer Črneč v severni Sloveniji
2016. Geologija 59/1, 85-98

Torkar, A., Brenčič, M.
Prostorsko-časovna porazdelitev pretokov v dolini reke Radovne v obdobju nizkih vod
2015. Geologija 58/1, 47-56

Koren, K., Brenčič, M., Lapanje, A.
Hidrogeologija na prehodnem območju med Prekmurskim poljem in Goričkim (SV Slovenija)
2015. Geologija 58/2, 175-182

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Markič, M., Brenčič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v drobcih zgornjemiocenskega premoga iz vrtine TER-1/03 (Terbegovci – Sveti Jurij ob Ščavnici, SV Slovenija)
2014. Geologija 57/1, 15-26

Brenčič, M., Vreča, P.
Uporabnost devterijevega presežka v analizi življenjskega kroga embaliranih vod
2014. Geologija 57/2, 231-244

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Vsebnosti težkih kovin v tleh na območju nekdanjih fužin v Spodnji Radovni, Slovenija
2013. Geologija 56/2, 229-241

Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., Janža, M.
Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju
2012. Geologija 55/1, 107-116

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 str.
2012. Geologija 55/1, 151

Brenčič, M.
Uvodnik
2012. Geologija 55/2, 161

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285

Brenčič, M.
Praktični napotki za ugotavljanje ponikalnih sposobnosti tal
2011. Geologija 54/1, 65-80

Brenčič, M.
Ronald T. MERRILL, 2010: Our Magnetic Earth – The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str.
2011. Geologija 54/1, 140-141

Brenčič, M.
Seth STEIN, 2010: Disaster deferred – how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New York: 282 p.
2011. Geologija 54/1, 142

Brenčič, M.
Jan ZALASIEWICZ, 2010: The Planet in a Pebble – A Journey into Earth's Deep History. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str.
2011. Geologija 54/1, 143

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.–8. 4. 2011
2011. Geologija 54/1, 144-145

Brenčič, M.
2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija
2011. Geologija 54/1, 145-146

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
2011. Geologija 54/2, 158-160

Brenčič, M.
Izvor in pomen besede geologija
2011. Geologija 54/2, 177-192

Brenčič, M.
5. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 1. 12. 2011
2011. Geologija 54/2, 232-234

Gosar, M., Brenčič, M.
Clemens REIMANN & Manfred BIRKE (80 avtorjev), 2010: Geochemisty of European Bottled Water, Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 268 strani.
2010. Geologija 53/2, 203-204

Brenčič, M.
4. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 25.11.2009
2010. Geologija 53/2, 212

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B., Matoz, H., Kranjc, S.
Integrirani pristop k določanju vodovarstvenih območij
2009. Geologija 52/2, 175-182

Brenčič, M.
3. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 26. 11. 2009
2009. Geologija 52/2, 255-256

Brenčič, M.
10. Šukljetovi dnevi, 25. 9. 2009, Brdo pri Kranju
2009. Geologija 52/2, 256-257

Brenčič, M.
Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6. 10. 2009
2009. Geologija 52/2, 257-259

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Brenčič, M.
Zgodovina hidrogeologije Kratek oris življenja in dela Oskarja Smrekerja (1854–1935)
2008. Geologija 51/2, 141-146

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A., Brenčič, M.
Izotopska sestava padavin v Ljubljani
2008. Geologija 51/2, 169-180

Brenčič, M.
2. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana 20.11.2008
2008. Geologija 51/2, 268

Brenčič, M.
Posvetovanje »Graditev objektov na vodovarstvenih območjih«, Ljubljana, 21. 11. 2008l
2008. Geologija 51/2, 269

Brenčič, M.
Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na področju geologije v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 270-274

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokvij v Ljubljani, 22.11.2007
2007. Geologija 50/2, 517

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja, Dunaj, Avstrija (24.-29. april 2005)
2005. Geologija 48/1, 177-179

Brenčič, M.
Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode
2004. Geologija 47/1, 63-76

Brenčič, M.
Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij
2004. Geologija 47/2, 273-281

Brenčič, M.
Skupni kongres Evropskega geofizikalnega združenja, Ameriške geofizikalne unije in Evropske unije
2003. Geologija 46/1, 175-177

Brenčič, M.
Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju izvirov Kroparice pod Jelovico
2003. Geologija 46/2, 281-306

Rikanovič, R., Brenčič, M.
Comparison of the CORINE Land Cover data and Agricultural Land Use Monitoring Data as a basis for groundwater vulnerability mapping in the Peca border region
2003. Geologija 46/2, 439-444

Beguš, T., Sotlar, K., Hoblaj, R., Brenčič, M.
Geološka spremljava izgradnje predora Stanjevci
2002. Geologija 45/2, 305-310

Brenčič, M., Rikanovič, R.
Groundwater and road network interactions - case study from Slovenia
2002. Geologija 45/2, 325-330

Krivic, J., Brenčič, M.
Hidrogeologija Olševe
2002. Geologija 45/2, 445-450

Brenčič, M., Horvat, A., Verša, D.
Koliko je služb za geologe in ali je študentov geologije preveč?
1999. Geologija 42, 219-226

Brenčič, M.
Konceptualni model razvoja krasa
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
. Geologija , 158-160

Brenčič, M.
Izvor in pomen besede geologija
. Geologija , 177-192

Brenčič, M., Černič, K., Jemec Auflič, M., Čarman, M.
Poročila
. Geologija , 232-234