Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brenčič, M.
Baltazar HACQUET, 2020: Oryctographia Carniolica ali Fizikalno zemljepisje vojvodine Kranjske, Istre in deloma sosednjih dežel. Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Založba Maks Viktor, Ljubljana, 162 str. + lii.
2021. Geologija 64/1, 130-131

Serianz, L., Rman, N., Brenčič, M.
Črpalni preizkusi v korakih v eksploatacijskih vodnjakih za rabo termalne in mineralne vode – študija primera Slovenije
2020. Geologija 63/2, 281-294

Brenčič, M.
V spomin Vladimirju Ferjančiču
2020. Geologija 63/2, 342

Adrinek, S., Brenčič, M.
Statistična analiza suše podzemne vode na primeru Dravsko-Ptujskega polja
2019. Geologija 62/2, 251-266

Brenčič, M.
Primerjava znižanja gladine podzemne vode v hidravlično popolnem vodnjaku v polzaprtem vodonosniku med končnim in neskončnim radijem vpliva pri stacionarnem črpanju
2018. Geologija 61/2, 205-214

Brenčič, M.
Korespondenca med Vasilijem Vasilijevičem Nikitinom in Vladimirjem Ivanovičem Vernadskim
2018. Geologija 61/2, 229-238

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokviji v obdobju od 2016 do 2018
2018. Geologija 61/2, 268

Brenčič, M., Čenčur Curk, B., Gale, L., Verbovšek, T.
Uvodnik (gostujoči uredniki)
2017. Geologija 60/1, 5-8

Brenčič, M., Keršmanc, T.
Podzemna voda pod močnim vplivom površinske vode – primer Črneč v severni Sloveniji
2016. Geologija 59/1, 85-98

Torkar, A., Brenčič, M.
Prostorsko-časovna porazdelitev pretokov v dolini reke Radovne v obdobju nizkih vod
2015. Geologija 58/1, 47-56

Koren, K., Brenčič, M., Lapanje, A.
Hidrogeologija na prehodnem območju med Prekmurskim poljem in Goričkim (SV Slovenija)
2015. Geologija 58/2, 175-182

Brenčič, M.
8. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 3. 12. 2015
2015. Geologija 58/2, 262

Markič, M., Brenčič, M.
Visoka vsebnost arzena (As) v drobcih zgornjemiocenskega premoga iz vrtine TER-1/03 (Terbegovci – Sveti Jurij ob Ščavnici, SV Slovenija)
2014. Geologija 57/1, 15-26

Brenčič, M., Vreča, P.
Uporabnost devterijevega presežka v analizi življenjskega kroga embaliranih vod
2014. Geologija 57/2, 231-244

Brenčič, M.
7. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 4. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 252

Brenčič, M.
Slavnostna akademija na Oddelku za geologijo – ob življenjskih jubilejih profesorjev Ljubljana 5. 12. 2014
2014. Geologija 57/2, 253

Ferjan Stanič, T., Brenčič, M., Zupančič, N.
Vsebnosti težkih kovin v tleh na območju nekdanjih fužin v Spodnji Radovni, Slovenija
2013. Geologija 56/2, 229-241

Šram, D., Brenčič, M., Lapanje, A., Janža, M.
Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju
2012. Geologija 55/1, 107-116

Brenčič, M.
Minoru OZIMA, Jun KORENAGA, Qing-Zhu YIN, 2012: The Earth – Its Birth and Growth,druga izdaja. Cambridge University Press, 164 str.
2012. Geologija 55/1, 151

Brenčič, M.
Uvodnik
2012. Geologija 55/2, 161

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285

Brenčič, M.
Praktični napotki za ugotavljanje ponikalnih sposobnosti tal
2011. Geologija 54/1, 65-80

Brenčič, M.
Ronald T. MERRILL, 2010: Our Magnetic Earth – The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str.
2011. Geologija 54/1, 140-141

Brenčič, M.
Seth STEIN, 2010: Disaster deferred – how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New York: 282 p.
2011. Geologija 54/1, 142

Brenčič, M.
Jan ZALASIEWICZ, 2010: The Planet in a Pebble – A Journey into Earth's Deep History. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str.
2011. Geologija 54/1, 143

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.–8. 4. 2011
2011. Geologija 54/1, 144-145

Brenčič, M.
2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija
2011. Geologija 54/1, 145-146

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
2011. Geologija 54/2, 158-160

Brenčič, M.
Izvor in pomen besede geologija
2011. Geologija 54/2, 177-192

Brenčič, M.
5. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana, 1. 12. 2011
2011. Geologija 54/2, 232-234

Gosar, M., Brenčič, M.
Clemens REIMANN & Manfred BIRKE (80 avtorjev), 2010: Geochemisty of European Bottled Water, Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, 268 strani.
2010. Geologija 53/2, 203-204

Brenčič, M.
4. Hidrogeološki kolokvij Ljubljana 25.11.2009
2010. Geologija 53/2, 212

Brenčič, M.
Analiza neenakomernih časovnih vrst: Študija kalcimetrijskih podatkov iz vrtin BV-1 in BV-2 na Ljubljanskem barju
2009. Geologija 52/2, 165-174

Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B., Matoz, H., Kranjc, S.
Integrirani pristop k določanju vodovarstvenih območij
2009. Geologija 52/2, 175-182

Brenčič, M.
3. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 26. 11. 2009
2009. Geologija 52/2, 255-256

Brenčič, M.
10. Šukljetovi dnevi, 25. 9. 2009, Brdo pri Kranju
2009. Geologija 52/2, 256-257

Brenčič, M.
Posvetovanje »Urejanje prostora na vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6. 10. 2009
2009. Geologija 52/2, 257-259

Rman, N., Brenčič, M.
Geologija Planine pri Jezeru z okolico
2008. Geologija 51/1, 5-12

Brenčič, M.
Zgodovina hidrogeologije Kratek oris življenja in dela Oskarja Smrekerja (1854–1935)
2008. Geologija 51/2, 141-146

Vreča, P., Krajcar Bronić, I., Leis, A., Brenčič, M.
Izotopska sestava padavin v Ljubljani
2008. Geologija 51/2, 169-180

Brenčič, M.
2. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana 20.11.2008
2008. Geologija 51/2, 268

Brenčič, M.
Posvetovanje »Graditev objektov na vodovarstvenih območjih«, Ljubljana, 21. 11. 2008l
2008. Geologija 51/2, 269

Brenčič, M.
Ocenjevanje znanstveno raziskovalnega dela na področju geologije v Sloveniji
2008. Geologija 51/2, 270-274

Brenčič, M.
Hitrost posedanja Ljubljanskega barja v holocenu
2007. Geologija 50/2, 455-465

Brenčič, M.
Hidrogeološki kolokvij v Ljubljani, 22.11.2007
2007. Geologija 50/2, 517

Brenčič, M.
Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja, Dunaj, Avstrija (24.-29. april 2005)
2005. Geologija 48/1, 177-179

Brenčič, M.
Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode
2004. Geologija 47/1, 63-76

Brenčič, M.
Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij
2004. Geologija 47/2, 273-281

Brenčič, M.
Skupni kongres Evropskega geofizikalnega združenja, Ameriške geofizikalne unije in Evropske unije
2003. Geologija 46/1, 175-177

Brenčič, M.
Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju izvirov Kroparice pod Jelovico
2003. Geologija 46/2, 281-306

Rikanovič, R., Brenčič, M.
Comparison of the CORINE Land Cover data and Agricultural Land Use Monitoring Data as a basis for groundwater vulnerability mapping in the Peca border region
2003. Geologija 46/2, 439-444

Beguš, T., Sotlar, K., Hoblaj, R., Brenčič, M.
Geološka spremljava izgradnje predora Stanjevci
2002. Geologija 45/2, 305-310

Brenčič, M., Rikanovič, R.
Groundwater and road network interactions - case study from Slovenia
2002. Geologija 45/2, 325-330

Krivic, J., Brenčič, M.
Hidrogeologija Olševe
2002. Geologija 45/2, 445-450

Brenčič, M., Horvat, A., Verša, D.
Koliko je služb za geologe in ali je študentov geologije preveč?
1999. Geologija 42, 219-226

Brenčič, M.
Konceptualni model razvoja krasa
1994/95. Geologija 37/38, 391-414

Brenčič, M., Mali, N., Prestor, J.
V spomin Francu Drobnetu
. Geologija , 158-160

Brenčič, M.
Izvor in pomen besede geologija
. Geologija , 177-192

Brenčič, M., Černič, K., Jemec Auflič, M., Čarman, M.
Poročila
. Geologija , 232-234