Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Komac, M., Pavlič, M.
Nadgradnja ploskovnega erozijskega modela z območji erozije v strugah – primer občine Bohinj
2017. Geologija 60/2, 235-256

Jemec Auflič, M., Šinigoj, J., Krivic, M., Podboj, M., Peternel, T., Komac, M.
Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov v Sloveniji (Masprem)
2016. Geologija 59/2, 259-271

Peternel, T., Šinigoj, J., Komac, M., Jemec Auflič, M., Krivic, M.
Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov – primer petih slovenskih občin
2014. Geologija 57/2, 193-202

Trajanova, M., Komac, M.
V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu
2013. Geologija 56/1, 135-141

Komac, M.
Uvodnik ob 60. obletnici revije Geologija
2013. Geologija 56/2, 149

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin Avgustu Čebulj
2011. Geologija 54/1, 11-12

Komac, M., Kumelj, Š., Ribičič, M.
Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1 : 250.000
2009. Geologija 52/1, 87-104

Komac, M.
Vloga javnega instituta geološkega zavoda pri preprečevanju geohazardov in zmanjševanju njihovih posledic
2009. Geologija 52/1, 105-112

Komac, M., Grebenc, M.
Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti Geološkega zavoda Slovenije za obdobje 1995–2009
2009. Geologija 52/2, 249-254

Komac, M.
33. Mednarodni geološki kongres, Oslo (Norveška), 6–14. avgust 2008
2008. Geologija 51/2, 267

Oštir, K., Komac, M.
PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations - a case of NW Slovenia
2007. Geologija 50/1, 77-96

Komac, M., Bavec, M.
Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo
2007. Geologija 50/1, 097-110

Komac, M., Fajfar, D., Ravnik, D., Ribičič, M.
Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov – Obetaven začetek načrta preventivnih ukrepov na področju pobočnih masnih premikov
2007. Geologija 50/2, 393-402

Komac, M.
Uporabnost predalpskega modela verjetnosti pojavljanja plazov na alpskem območju
2006. Geologija 49/1, 141-150

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin prof. dr. Stanku Buserju
2006. Geologija 49/2, 195-203

Komac, M., Ribičič, M.
Karta verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1: 250.000
2006. Geologija 49/2, 295-310

Gosar, A., Komac, M., Poljak, M.
Strukturni model predterciarne podlage krške kotline
2005. Geologija 48/1, 23-32

Komac, M.
Statistika Geološke karte Slovenije 1: 250.000
2005. Geologija 48/1, 117-126

Komac, M.
Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji
2005. Geologija 48/2, 263-279

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Komac, M.
Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas – primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 311-340

Komac, M.
Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize
2004. Geologija 47/2, 237-247

Bavec, M., Komac, M.
A new Slovenian digital cartographic standard for geologic map symbolization
2003. Geologija 46/2, 339-342

Komac, M.
Geohazard map of the central Slovenia – the mathematical approach to landslide prediction
2003. Geologija 46/2, 367-372

Ribičič, M., Šinigoj, J., Komac, M.
New general engineering geological map of Slovenia
2003. Geologija 46/2, 397-404

Buser, S., Komac, M.
Geološka karta Slovenije 1: 250.000
2002. Geologija 45/2, 335-340

Hribernik, K., Šinigoj, J., Komac, M., Šajn, R., Premru, U.
Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj
2002. Geologija 45/2, 387-392

Komac, M.
Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja)
2002. Geologija 45/2, 439-444

Šinigoj, J., Komac, M.
Geološka karta v GIS okolju
2002. Geologija 45/2, 553-558

Komac, M.
Standardiziranje postopka digitalne kartografije tematskih geoloških kart in priprave za tisk
2001. Geologija 44/1, 193-197

Komac, M.
Mehka logika in njena uporaba v geologiji
2000. Geologija 43/1, 145-156

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Komac, M., Ribičič, M.
Uporaba daljinskega zaznavanja - satelitskih posnetkov v inženirski geologiji (območje Črnega Kala)
1998. Geologija 41, 411-434