Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Jemec Auflič, M., Šinigoj, J., Krivic, M., Podboj, M., Peternel, T., Komac, M.
Sistem opozarjanja na nevarnost proženja zemeljskih plazov v Sloveniji (Masprem)
2016. Geologija 59/2, 259-271

Peternel, T., Šinigoj, J., Komac, M., Jemec Auflič, M., Krivic, M.
Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov – primer petih slovenskih občin
2014. Geologija 57/2, 193-202

Trajanova, M., Komac, M.
V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu
2013. Geologija 56/1, 135-141

Komac, M.
Uvodnik ob 60. obletnici revije Geologija
2013. Geologija 56/2, 149

Komac, M., Brenčič, M., Mencin, E.
Poročila
2012. Geologija 55/2, 280-283

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin Avgustu Čebulj
2011. Geologija 54/1, 11-12

Komac, M., Kumelj, Š., Ribičič, M.
Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1 : 250.000
2009. Geologija 52/1, 87-104

Komac, M.
Vloga javnega instituta geološkega zavoda pri preprečevanju geohazardov in zmanjševanju njihovih posledic
2009. Geologija 52/1, 105-112

Komac, M., Grebenc, M.
Mednarodni raziskovalni in razvojni projekti Geološkega zavoda Slovenije za obdobje 1995–2009
2009. Geologija 52/2, 249-254

Komac, M.
33. Mednarodni geološki kongres, Oslo (Norveška), 6–14. avgust 2008
2008. Geologija 51/2, 267

Oštir, K., Komac, M.
PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations - a case of NW Slovenia
2007. Geologija 50/1, 77-96

Komac, M., Bavec, M.
Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo
2007. Geologija 50/1, 097-110

Komac, M., Fajfar, D., Ravnik, D., Ribičič, M.
Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov – Obetaven začetek načrta preventivnih ukrepov na področju pobočnih masnih premikov
2007. Geologija 50/2, 393-402

Komac, M.
Uporabnost predalpskega modela verjetnosti pojavljanja plazov na alpskem območju
2006. Geologija 49/1, 141-150

Ogorelec, B., Komac, M.
V spomin prof. dr. Stanku Buserju
2006. Geologija 49/2, 195-203

Komac, M., Ribičič, M.
Karta verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji v merilu 1: 250.000
2006. Geologija 49/2, 295-310

Gosar, A., Komac, M., Poljak, M.
Strukturni model predterciarne podlage krške kotline
2005. Geologija 48/1, 23-32

Komac, M.
Statistika Geološke karte Slovenije 1: 250.000
2005. Geologija 48/1, 117-126

Komac, M.
Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji
2005. Geologija 48/2, 263-279

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Komac, M.
Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas – primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 311-340

Komac, M.
Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize
2004. Geologija 47/2, 237-247

Bavec, M., Komac, M.
A new Slovenian digital cartographic standard for geologic map symbolization
2003. Geologija 46/2, 339-342

Komac, M.
Geohazard map of the central Slovenia – the mathematical approach to landslide prediction
2003. Geologija 46/2, 367-372

Ribičič, M., Šinigoj, J., Komac, M.
New general engineering geological map of Slovenia
2003. Geologija 46/2, 397-404

Buser, S., Komac, M.
Geološka karta Slovenije 1: 250.000
2002. Geologija 45/2, 335-340

Hribernik, K., Šinigoj, J., Komac, M., Šajn, R., Premru, U.
Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj
2002. Geologija 45/2, 387-392

Komac, M.
Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja)
2002. Geologija 45/2, 439-444

Šinigoj, J., Komac, M.
Geološka karta v GIS okolju
2002. Geologija 45/2, 553-558

Komac, M.
Standardiziranje postopka digitalne kartografije tematskih geoloških kart in priprave za tisk
2001. Geologija 44/1, 193-197

Komac, M.
Mehka logika in njena uporaba v geologiji
2000. Geologija 43/1, 145-156

Komac, M.
Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije
2000. Geologija 43/2, 293-299

Komac, M., Ribičič, M.
Uporaba daljinskega zaznavanja - satelitskih posnetkov v inženirski geologiji (območje Črnega Kala)
1998. Geologija 41, 411-434