Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Placer, L.
Simplifid structural map of Kras Kras (Slovene), Carso (Italian) = Geographical unit
2015. Geologija 58/1, 89-93

Placer, L.
Bogdan JURKOVŠEK, Blanka CVETKO TEŠOVIĆ in Tea KOLAR-JURKOVŠEK, Geologija Krasa, 205 str.
2013. Geologija 56/2, 265

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Placer, L., Vrabec, M., Celarc, B.
Osnove razumevanja tektonske zgradbe NW Dinaridov in polotoka Istre
2010. Geologija 53/1, 55-86

Placer, L.
Vipavski prelom
2008. Geologija 51/1, 101-105

Placer, L.
Osnove tektonske razčlenitve Slovenije
2008. Geologija 51/2, 205-217

Placer, L., Jež, J., Atanackov, J.
Strukturni pogled na plaz Slano blato
2008. Geologija 51/2, 229-234

Placer, L.
Kraški rob: geološki prerez vzdolž AC Kozina - Koper
2007. Geologija 50/1, 29-44

Placer, L., Koler, B.
Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con
2007. Geologija 50/2, 445-454

Placer, L.
Premru U., Tektonika in tektogeneza Slovenije
2006. Geologija 49/1, 173-174

Placer, L.
Strukturne posebnosti severne Istre
2005. Geologija 48/2, 245-251

Placer, L.
In memoriam Ivanu Mlakarju
2004. Geologija 47/1, 11-14

Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G.
Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje
2004. Geologija 47/2, 193-198

Placer, L.
Subrecentni premiki na Orlah
2004. Geologija 47/2, 233-236

Placer, L.
Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (AC Kozina-Srmin, Sečovlje)
2002. Geologija 45/1, 277-280

Placer, L.
O pomenu Marijareškega preloma
2001. Geologija 44/1, 161-168

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Placer, L.
Strukturni pomen Posavskih gub
1998. Geologija 41, 191-221

Placer, L.
Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
1998. Geologija 41, 223-255

Placer, L., Čar, J.
Zgradba Blegoša med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi
1997. Geologija 40, 305-323

Placer, L.
O premiku ob Savskem prelomu
1996. Geologija 39, 283-287

Placer, L.
Pecin nariv ob Periadriatskem lineamentu
1996. Geologija 39, 289-302

Placer, L.
O zgradbi Soviča nad Postojno
1994/95. Geologija 37/38, 551-560

Placer, L.
Tektonski razvoj idrijskega rudišča
1982. Geologija 25/1, 7-94

Placer, L.
Geološka zgradba jugozahodne Slovenije
1981. Geologija 24/1, 27-60

Placer, L.
Nekaj misli o škofjeloški obročasti strukturi
1981. Geologija 24/2, 333-337

Placer, L.
Nova grafična izvedba števne mreže
1980. Geologija 23/2, 323-328

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209

Placer, L.
Rekonstrukcija krovne zgradbe idrijsko žirovskega ozemlja
1973. Geologija 16, 317-334

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228