Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Placer, L., Mihevc, A., Rižnar, I.
Tektonika in gravitacijski pojavi (Nanos, Slovenija)
2021. Geologija 64/1, 35-63

Placer, L.
Simplifid structural map of Kras Kras (Slovene), Carso (Italian) = Geographical unit
2015. Geologija 58/1, 89-93

Placer, L.
Bogdan JURKOVŠEK, Blanka CVETKO TEŠOVIĆ in Tea KOLAR-JURKOVŠEK, Geologija Krasa, 205 str.
2013. Geologija 56/2, 265

Brenčič, M., Veselič, M., Placer, L.
V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju
2012. Geologija 55/2, 284-285

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistriški fosilni plaz – mesto na plazu
2011. Geologija 54/2, 223-228

Placer, L., Vrabec, M., Celarc, B.
Osnove razumevanja tektonske zgradbe NW Dinaridov in polotoka Istre
2010. Geologija 53/1, 55-86

Placer, L.
Vipavski prelom
2008. Geologija 51/1, 101-105

Placer, L.
Osnove tektonske razčlenitve Slovenije
2008. Geologija 51/2, 205-217

Placer, L., Jež, J., Atanackov, J.
Strukturni pogled na plaz Slano blato
2008. Geologija 51/2, 229-234

Placer, L.
Kraški rob: geološki prerez vzdolž AC Kozina - Koper
2007. Geologija 50/1, 29-44

Placer, L., Koler, B.
Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con
2007. Geologija 50/2, 445-454

Placer, L.
Premru U., Tektonika in tektogeneza Slovenije
2006. Geologija 49/1, 173-174

Placer, L.
Strukturne posebnosti severne Istre
2005. Geologija 48/2, 245-251

Placer, L.
In memoriam Ivanu Mlakarju
2004. Geologija 47/1, 11-14

Placer, L., Košir, A., Popit, T., Šmuc, A., Juvan, G.
Buzetski narivni prelom v Istri in inverzne karbonatne megaplasti v eocenskem flišu v dolini Dragonje
2004. Geologija 47/2, 193-198

Placer, L.
Subrecentni premiki na Orlah
2004. Geologija 47/2, 233-236

Placer, L.
Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (AC Kozina-Srmin, Sečovlje)
2002. Geologija 45/1, 277-280

Placer, L.
O pomenu Marijareškega preloma
2001. Geologija 44/1, 161-168

Zupančič, P., Cecić, I., Gosar, A., Placer, L., Poljak, M., Živčić, M.
12. aprila 1998 v Krnskem pogorju (Zgornje Posočje, Slovenija) in njegove seizmotektonske značilnosti
2001. Geologija 44/1, 169-192

Placer, L., Rajver, D., Trajanova, M., Ogorelec, B., Skaberne, D., Mlakar, I.
Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
2000. Geologija 43/2, 251-266

Placer, L., Skaberne, D., Mlakar, I.
Strukturni pomen vrtine LK-1/88 v Nadgorici pri Ljubljani
1999. Geologija 42, 215-218

Placer, L.
Strukturni pomen Posavskih gub
1998. Geologija 41, 191-221

Placer, L.
Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi
1998. Geologija 41, 223-255

Placer, L., Čar, J.
Zgradba Blegoša med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi
1997. Geologija 40, 305-323

Placer, L.
O premiku ob Savskem prelomu
1996. Geologija 39, 283-287

Placer, L.
Pecin nariv ob Periadriatskem lineamentu
1996. Geologija 39, 289-302

Placer, L.
O zgradbi Soviča nad Postojno
1994/95. Geologija 37/38, 551-560

Placer, L.
Tektonski razvoj idrijskega rudišča
1982. Geologija 25/1, 7-94

Placer, L.
Geološka zgradba jugozahodne Slovenije
1981. Geologija 24/1, 27-60

Placer, L.
Nekaj misli o škofjeloški obročasti strukturi
1981. Geologija 24/2, 333-337

Placer, L.
Nova grafična izvedba števne mreže
1980. Geologija 23/2, 323-328

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209

Placer, L.
Rekonstrukcija krovne zgradbe idrijsko žirovskega ozemlja
1973. Geologija 16, 317-334

Placer, L., Jamšek, P.
Ilirskobistrški fosilni plaz – mesto na plazu
. Geologija , 223-228