Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
tla
trk
tuf
Vis
zob

Čar, J.
Ladinijske plasti skonca idrijskega rudišča (Z Slovenija)
2013. Geologija 56/2, 151-174

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Čar, J., Skaberne, D.
Stopniški konglomerati
2003. Geologija 46/1, 49-64

Čar, J., Dobnikar, M., Skaberne, D.
Barit iz Zgornje Idrijce
2002. Geologija 45/1, 201-212

Placer, L., Čar, J.
Zgradba Blegoša med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi
1997. Geologija 40, 305-323

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Čar, J., Juren, A.
Šmihelska tektonska krpa
1980. Geologija 23/2, 279-283

Čar, J., Čadež, F.
Klastični vložki v srednjetriadnem dolomitu na Idrijskem
1977. Geologija 20, 85-106

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Drovenik, M., Strmole, D., Čar, J.
Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču
1975. Geologija 18, 107-155

Čar, J.
Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku
1975. Geologija 18, 157-183

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209