Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Čar, J.
Strukturno-geološko kartiranje zakraselih apnencev
2018. Geologija 61/2, 133-162

Čar, J.
Ladinijske plasti skonca idrijskega rudišča (Z Slovenija)
2013. Geologija 56/2, 151-174

Gosar, M., Čar, J.
Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije
2006. Geologija 49/1, 91-101

Čar, J., Skaberne, D.
Stopniški konglomerati
2003. Geologija 46/1, 49-64

Čar, J., Dobnikar, M., Skaberne, D.
Barit iz Zgornje Idrijce
2002. Geologija 45/1, 201-212

Placer, L., Čar, J.
Zgradba Blegoša med Notranjimi in Zunanjimi Dinaridi
1997. Geologija 40, 305-323

Jelen, B., Márton, E., Fodor, L., Báldi, M., Čar, J., Rifelj, H., Skaberne, D., Vrabec, M.
Paleomagnetska, tektonska in stratigrafska korelacija terciarja vzdolž periadriatske cone v Sloveniji in srednjemadžarske tektonske cone (Predhodno obvestilo)
1997. Geologija 40, 325-331

Čar, J.
Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe
1990. Geologija 31/32, 267-284

Čar, J., Juren, A.
Šmihelska tektonska krpa
1980. Geologija 23/2, 279-283

Čar, J., Čadež, F.
Klastični vložki v srednjetriadnem dolomitu na Idrijskem
1977. Geologija 20, 85-106

Placer, L., Čar, J.
Srednjetriadna zgradba idrijskega ozemlja
1977. Geologija 20, 141-166

Drovenik, M., Strmole, D., Čar, J.
Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču
1975. Geologija 18, 107-155

Čar, J.
Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku
1975. Geologija 18, 157-183

Placer, L., Čar, J.
Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru
1975. Geologija 18, 197-209