Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Bavec, M.
Uvodnik
2019. Geologija 62/1, 5

Mencin Gale, E., Jamšek Rupnik, P., Trajanova, M., Gale, L., Bavec, M., Anselmetti, F. S., Šmuc, A.
Provenienca in morfostratigrafija pliocensko-kvartarnih sedimentov v Celjskem in Dravsko-Ptujskem bazenu (vzhodna Slovenija)
2019. Geologija 62/2, 189-218

Bavec, M.
Manj sivine (uvodnik)
2018. Geologija 61/2, 131-132

Bavec, M.
Uvodnik
2015. Geologija 58/2, 109-110

Bavec, M.
Ivan MLAKAR in Jože ČAR, 2009: Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25.000
2011. Geologija 54/2, 229-231

Gosar, M., Kovačič, K., Bavec, M.
Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče
2008. Geologija 51/1, 119-126

Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M.
Vršaj Koroška Bela – Rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov
2008. Geologija 51/2, 219-227

Bavec, M.
Marko KOMAC in Mihael RIBIČIČ 2008: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji 1 : 250.000. (Landslide Susceptibility Map of Slovenia 1 : 250.000),Geološki zavod Slovenije
2008. Geologija 51/2, 263-264

Komac, M., Bavec, M.
Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo
2007. Geologija 50/1, 097-110

Rižnar, I., Koler, B., Bavec, M.
Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji
2007. Geologija 50/1, 111-120

Bavec, M.
Po kvartarju…kvartar
2007. Geologija 50/2, 343-346

Rižnar, I., Koler, B., Bavec, M.
Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka
2005. Geologija 48/1, 107-116

Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M.
Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja. Primer občine Bovec
2005. Geologija 48/2, 303-310

Bavec, M., Komac, M.
A new Slovenian digital cartographic standard for geologic map symbolization
2003. Geologija 46/2, 339-342

Bavec, M., Tulaczyk, S. M.
Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju
2002. Geologija 45/1, 255-268

Bavec, M.
Nove časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici
2002. Geologija 45/2, 291-298

Marjanac, T., Marjanac, L., Poljak, M., Živčić, M., Bavec, M.
Seizmiti v Srpenici - pokazatelji paleoseizmičnosti v Zgornjem Posočju
2001. Geologija 44/2, 341-350

Bavec, M.
Ladinijske karbonatne in piroklastične kamnine med Jagrščami in Želinom
1998. Geologija 41, 41-69

Bavec, M.
Ivan MLAKAR in Jože ČAR, 2009: Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25.000. Jože ČAR, 2010: Geološka zgradba idrijsko-cerkljanskega hribovja. Tolmač h Geološki karti idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami v merilu 1 : 25.000.
. Geologija , 229-231