Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Poljak, M., Mikuž, V., Trajanova, M., Hajek Tadesse, V., Miknić, M., Jurkovšek, B., Šoster, A.
Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice
2016. Geologija 59/2, 129-154

Mikuž, V.
Nekaj novih najdb eocenskih rakovic iz najdišča Ćopi v Istri
2015. Geologija 58/1, 63-70

Mikuž, V., Križnar, M., Caf, N.
Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah
2015. Geologija 58/1, 71-80

Šoster, A., Potočnik Krajnc, B., Mikuž, V.
Doliostrobus taxiformis iz soteških plasti pri Dobrni
2015. Geologija 58/1, 81-88

Mikuž, V., Križnar, M.
Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah
2015. Geologija 58/2, 221-232

Mikuž, V., Bartol, M., Ulaga, Š.
Ribje vretence iz miocenskih plasti v okolici Govc
2014. Geologija 57/1, 27-32

Mikuž, V., Bartol, M., Šoster, A.
Zobje miocenskega špara v laporovcu z Mastnega hriba nad Škocjanom
2014. Geologija 57/1, 33-38

Mikuž, V., Šoster, A., Rakovc, V.
Oligocenski morski psi iz okolice Poljšice pri Podnartu
2014. Geologija 57/2, 147-154

Mikuž, V., Gašparič, R.
Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric
2014. Geologija 57/2, 155-166

Šoster, A., Mikuž, V.
Ostanki rib iz miocenskih plasti Višnje vasi blizu Vojnika
2013. Geologija 56/1, 73-86

Mikuž, V., Šoster, A.
Spodnjemiocenske ribe in želva iz Žvarulj pri Mlinšah (Centralna Paratetida)
2013. Geologija 56/2, 199-218

Mikuž, V., Škedelj Petrič, A., Bartol, M.
Anelidi v miocenskem litotamnijskem apnencu iz Zgornje Pohance
2012. Geologija 55/1, 57-66

Mikuž, V., Gašparič, R., Bartol, M., Horvat, A., Pavšič, J.
Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah
2012. Geologija 55/1, 67-76

Mikuž, V., Bartol, M.
Nova najdba glavonožca v eocenskih plasteh pri Grdoselu v Istri
2012. Geologija 55/2, 263-270

Mikuž, V., Bartol, M., Ulaga, Š.
Ramenonožec Lingula iz srednjemiocenskih – badenijskih plasti Slovenije
2012. Geologija 55/2, 271-274

Mikuž, V.
Loforanine iz eocenskih plasti osrednje Istre
2010. Geologija 53/1, 47-54

Ogorelec, B., Mikuž, V.
V spomin mag. Bogoljubu Aničiću
2010. Geologija 53/2, 114-118

Mikuž, V.
Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem
2010. Geologija 53/2, 153-164

Mikuž, V.
Cyrtorhina globosa iz srednjeeocenskih plasti Ćopija v Istri, Hrvaška
2010. Geologija 53/2, 165-168

Mikuž, V., Horvat, A.
4. Hrvaški geološki kongres v Šibeniku 14.–15. oktober 2010
2010. Geologija 53/2, 210-211

Mikuž, V.
Navtilid iz srednjeeocenskih plasti pri Grdoselu v Istri na Hrvaškem
2009. Geologija 52/1, 33-42

Mikuž, V.
Miocenske mitilide iz okolice Stolnika v Tunjiškem gričevju
2009. Geologija 52/2, 153-164

Mikuž, V.
Skutele iz miocenskih skladov Slovenije
2009. Geologija 52/2, 205-212

Mikuž, V.
Pregled novih vrst eocenskih morskih ježkov iz Istre, opisanih v 19. in 20. stoletju
2008. Geologija 51/1, 13-28

Mikuž, V.
Serpulidni črv Rotularia spirulaea iz eocenskih plasti pri Gračišću v Istri, Hrvaška
2008. Geologija 51/2, 161-168

Mikuž, V.
Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini
2007. Geologija 50/2, 269-284

Mikuž, V., Aničić, B.
Zob antrakoterija iz oligocenskih (egerijskih) skladov premogovnika Senovo
2007. Geologija 50/2, 285-292

Mikuž, V.
Novi najdbi polža rodu Velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri
2006. Geologija 49/1, 53-60

Mikuž, V.
Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici
2006. Geologija 49/1, 61-67

Mikuž, V.
Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji
2006. Geologija 49/2, 235-242

Mikuž, V.
Popravek vrstnega imena terciarnega sesalca iz Motnika v Sloveniji
2005. Geologija 48/1, 19-21

Mikuž, V.
Panonijski mehkužci iz okolice Čanja pri Sevnici
2005. Geologija 48/2, 225-243

Mikuž, V., Pavlovec, R.
Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane
2004. Geologija 47/1, 15-21

Mikuž, V.
Lophoranina marestian iz srednjeeocenskih flišnih plasti pri Gračišću v Istri
2004. Geologija 47/1, 23-27

Mikuž, V., Pavšič, J.
Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah
2004. Geologija 47/2, 179-185

Mikuž, V., Žorž, M.
Školjke in kristali kremena v miocenskih klastitih pri Dobrini v Halozah
2004. Geologija 47/2, 187-191

Mikuž, V.
Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah
2003. Geologija 46/1, 83-87

Mikuž, V.
Prva najdba rakovice rodu Ctenocheles (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije
2003. Geologija 46/1, 89-92

Mikuž, V., Pavšič, J.
"Kranjska rakovica" iz srednjemiocenskih-badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad Brišami
2003. Geologija 46/2, 245-250

Mikuž, V.
Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (Desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška)
2002. Geologija 45/1, 97-102

Mikuž, V., Pavšič, J.
Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah
2001. Geologija 44/1, 101-106

Mikuž, V., Čvorović, B.
Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici
2001. Geologija 44/1, 107-114

Mikuž, V., Pavšič, J.
Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah
2000. Geologija 43/1, 43-53

Mikuž, V.
Morska ježka iz oligocenskih plasti pri Češnjici blizu Poljšice
1999. Geologija 42, 117-122

Mikuž, V.
Pereiraea gervaisi (Vézian) iz miocenskih plasti južno od Šentjerneja
1999. Geologija 42, 123-140

Mikuž, V.
Velikozobi morski pes Carcharocles megalodon (Agassiz) tudi v sreednjemiocenskih - badenijskih plasteh nad Trbovljami
1999. Geologija 42, 141-150

Mikuž, V.
Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 iz miocenskih plasti pri Podgračenem
1998. Geologija 41, 109-116

Mikuž, V.
Kitovo vretence iz miocenskih plasti v Turju blizu Dola pri Hrastniku
1998. Geologija 41, 117-125

Mikuž, V.
Nova najdba mastodontovega zoba iz bližnje okolice Ptuja
1998. Geologija 41, 127-133

Mikuž, V.
Turridae (Neogastropoda) iz srednjemiocenskih badenijskih plasti Slovenije
1997. Geologija 40, 65-101

Mikuž, V.
Srednjeeocenski moluski iz Lepene
1979. Geologija 22/2, 189-224