Vpišite iskalni niz:
Bor
CO2
doi
DSS
EGS
EMS
GIS
HDR
Hum
jez
jul
Pad
REE
SEM
SGD
til
tla
trk
tuf
Vis
zob

Brezigar, A.
Geološka pisna dediščina Šaleške doline in okolice
2007. Geologija 50/2, 233-245

Brezigar, A., Tomšič, B., Štern, J., Rašković, G.
Georadar - visokoločljiva geofizikalna elektromagnetna naprava
1994/95. Geologija 37/38, 437-458

Brezigar, A., Trajanova, M.
Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru
1994/95. Geologija 37/38, 459-481

Brezigar, A., Ogorelec, B., Rijavec, L., Mioč, P.
Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice
1988. Geologija 30, 31-65

Štern, J., Brezigar, A., Mišič, M., Štukovnik, J.
Nekovinske mineralne surovine na ozemlju Šaleške kotline
1988. Geologija 30, 315-331

Brezigar, A., Kosi, G., Vrhovšek, D., Velkovrh, F.
Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine
1987. Geologija 28/29, 93-119

Brezigar, A.
Premogova plast Rudnika lignita Velenje
1987. Geologija 28/29, 319-336